РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 11.09.2017г. ОТ 18:00 ЧАСА

VIII Б клас – МЕХАТРОНИКА – кл.ръководител Монка Щерева – 15 стая; VIII Г клас – АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – кл.ръководител Дарина Фильовска – 17 стая; VIII Е клас – ЕЛ.ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО […]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 04.09.2017г. / понеделник / и 05.09.2017г. / вторник / от 8.00ч. ще се проведе Държавен изпит  по практика на професията за всички специалности. На 08.09.2017г. / петък / от […]

IV класиране след VII клас – специалност Електрообзавеждане на производството

Списък на приетите на IV класиране след VII клас за специалност Електрообзавеждане на производството Списък на кандидатите по БАЛ на IV класиране след VII клас за специалност Електрообзавеждане на производството

СВОБОДНИ МЕСТА – учебна 2017/2018г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – БУРГАС СВОБОДНИ МЕСТА – учебна 2017/2018г. ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС 1. Девети клас 1.1. Автотранспортна техника – 1 бр. 1.2. Промишлена електроника – 2 бр. 2. […]

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации Информация за добри практики, които са изведени от […]

ВТОРО класиране след VIII клас за специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Списък на записаните след VIII клас – ВТОРО класиране за специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Списък на приетите на ВТОРО класиране след VIII клас за специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Списък на кандидатите по […]

ИЗБОРЪТ ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ

НА 27.06.2017г. в ПГМЕЕ се проведе финалният етап от проекта „Изборът за качествен живот“, иницииран от община Бургас. Заедно с координатора на проекта – инж. Роза Желева, експертите – Д.Русева […]