За Една Детска Надежда Механото и Електрото се съревноваваха благотворително

На 28.11.2017г., от 12:30 часа, в спортна зала “Младост” се проведе хандбален мач с благотворителна цел. Мачът беше между отбори на ПГМЕЕ-гр. Бургас и ПГЕЕ “К.Фотинов”. Целта на мача беше […]

С ъ о б щ е н и е

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Януарска сесия за лица придобили право да […]

25.11.2017

На 23.11.2017 год. ученици от 10, 11 и 12 клас специалност Електрообзавеждане на производството”, със съдействието и подкрепата на инж. Албена Колева и инж. Румяна Момчилова, посетиха КЕЦ Бургас – […]

КЛУБ “ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, РЕЛАКСАЦИЯ И МЕДИТАЦИЯ” в ПГМЕЕ

За първи път в професионална гимназия в Бургас се практикува медитация и релаксация. Благодарение на проект “Твоят час” стана възможно създаването на клуб по интереси в ПГМЕЕ за “Личностно развитие, […]

17.11.2017

На 16.11.2017 година в ПГМЕЕ,  Ученическият съвет, фондация „Астика“ и сдружение „Делфи“  отбелязаха „Международния ден на толерантността“  заедно с доброволци от Италия, Испания и Турция. Проведоха се няколко забавни игри […]

Конкурс за рисунка “Събуди се” по повод 1 ноември – Ден на народните будители

Инициативата „Бургас харесва младите“ и СНЦ „Дружество за младежка и социална политика“ организираха конкурс за рисунка „Събуди се“ по повод 1 ноември – Ден на народните будители, с тема „Българските […]

09.11.2017

На 31.10.2017г.в ПГМЕЕ се състоя обучение по самоуправление „Свежи младежи“. В него взеха участие ученици от VIII до XI клас, които са част от Ученическия съвет на гимназията.Ментори на обучението […]