Електрообзавеждане на транспортна техника

I.Цел на обучението:
Овладяване на система от знания и умения за ремонт и експлоатация на възли и системи в ел.обзавеждането на съвременния автомобил
II.Практическа приложимост:
1.Разчитане на конструкторско-технологична документация;
2.Конструиране на всички ел.системи в автомобилостроенето;
3.Диагностика и ремонт на ел.инсталация на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене;
4.Работа с измервателни апарати и съоръжения;

5.Управление на лек автомобил – курсът на обучение е безплатен;

6.Умения за икономическа оценка
III.Реализация в производството на учениците
Завършилите специалността “Електрообзавеждане на транспортна техника” могат да работят като:
1.Електромеханик;
2.Водач на моторно превозно средство;
3.Конструктор;
4.Чертожник.

%d блогъра харесват това: