Промишлена електроника

I. Цел на обучението

Овладяване на система от знания и умения за полупроводникови елементи и материали, електрически и електронни измервателни апарати, токозахранващи устройства,

усилватели, генератори, телевизионни устройства, цифрови електронни устройства, микропроцесори и електронноизчислителни машини.

II.Практическа приложимост:

1. Проучване, проектиране, разработване и внедряване на електронни прибори;

2. Извършване на разчети, изпълнение на монтажи, настроечни, експлоатационни и контролни операции на електронни прибори;

3. Диагностика и ремонт на аналогови електронни апаратури;

4. Диагностика и ремонт на микропроцесорни системи.

III. Реализация в производството на учениците:

1. Конструктор;

2. Технолог;

3. Настройчик;

4. Контрольор;

5. Приемчик.

%d блогъра харесват това: