Изложба “Сръчни ръце”

На 28.02.2017г. в Културен център “Морско казино” се откри изложба “Сръчни ръце” по проект “Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас”. По време на откриване на изложбата се състоя и награждаване на участниците в конкурса за есе на тема: “Училището – територия на етническа толерантност”, който бе проведен през месец декември 2016 година по същия проект. Класирането се извърши в две основни категории участници – гимназиален и прогимназиален етап на обучение. На второ място се класира Димитър Даниелов Атанасов от 10 клас в ПГМЕЕ, а на трето – Димитър Вълков Димитров, също от 10 клас в ПГМЕЕ. 

     

%d блогъра харесват това: