Най-често задавани въпроси от кандидат-гимназистите:

Въпрос: Вярно ли е, че всеки седмокласник трябва да подаде документи за участие в прием 2017/2018 година?

Отговор: Да. За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници, независимо дали са положили успешно приемните изпити или искат да останат в училището, в което са учили досега.

Въпрос: Каква трябва да направя първо?

Отговор: От 12.06. до 13.06.2017 г. трябва да се получи  Служебна бележка от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика

Въпрос: В какъв срок и къде започва подаването на документите за прием?

Отговор: От 16.06. до 22.06.2017 г. документи се приемат в някое от определените от РУО-Бургас училища, т. нар.  “училища-гнезда“

Въпрос: Какви документи трябва да представя пред Комисията по приема?

Отговор:  Документите, необходими за кандидатстване  са:

 1. Служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика.
 2. Свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас (оригинал и копие).
 3. Медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии.
 4. Документ за самоличност на кандидата.
 5. Заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

                      Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

Въпрос: На какво трябва да обърна специално внимание, когато попълвам заявлението за   кандидатстване?

Отговор: ПОДРЕЖДАНЕТО НА ЖЕЛАНИЯТА В ЗАЯВЛЕНИЕТО Е НАЙ-ВАЖНАТА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ! Независимо какъв е успехът от изпитите, профилите и специалностите следва да се подредят според действителните ви желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности, може да напишете всички обявени, ако желаете.

Въпрос: Вярно ли е, че през тази година документите за кандидатстване ще могат да се подават и електронно?

Отговор:  Да, това ще става  на специално създадения портал на МОН за кандидатстване  https://priem.mon.bg  или   https://7klas.mon.bg
Входът в системата ще се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училището.

Електронно заявление ще може да се подава от домашния компютър; в училище, осигуряващо съдействие за това;  в „училище- гнездо“.

Въпрос: За какво да внимавам, ако реша да кандидатствам електронно?

Отговор: ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА Е ЕДНОКРАТНО!

При избиране на ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Въпрос: Кога ще станат известни резултатите от първото класиране?

Отговор: До 27.06.2017 г.

Въпрос: Приет съм по първо желание в ПГМЕЕ. В какъв срок и какви документи трябва да представя при записването си?

Отговор: Срокът за записване на приетите или подаване на заявление за участие във второ класиране е от 28.06. до 30.06.2016 г. включително.

Необходимите документи за записване в ПГМЕЕ са:

 1. Оригинал на Свидетелство за основно образование;
 2. Оригинал на медицинското свидетелство, със задължително проверено цветоусещане при преглед на зрението
 3. Заявление за записване, което ще получите от комисията, приемаща документи;
 4. Анкетен лист, който ще получите от комисията, приемаща документи

 

Въпрос: Приет съм, но не по първото си желание. Какво да правя?

Отговор: Учениците, приети по второ и следващо желание имат следните възможности:

 • да се запишат в училището, в което са приети;
 • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление нямате право да пренареждате желанията си, но мястото ви от първото класиране е гарантирано! Опитът показва, че на второ класиране движението е с 1-2 места, не повече. Това означава, че имате шанс да се придвижите на по-предно желание само в случай, че имате разлика в бала с последния приет в по-желаната от вас специалност няколко стотни или хилядни.

Въпрос: Не съм приет никъде на първото класиране. Какво да правя?

Отговор: Най-вероятно не си посочил достатъчно желания при подаването на     документите си. На този етап не можеш да направиш нищо. Ти автоматично ще участваш в класирането на втори етап, заедно с приетите, но незаписали се от първото класиране.

Въпрос: Кога излизат резултатите от второто класиране?

Отговор: До 04.07.2017 г.

Въпрос: Какъв е срокът за записване на приетите от второто класиране?

Отговор: от 05.07. до 07.07.2016 г. включително

Въпрос: Отново не съм приет по първото си желание. Да се запиша ли, където съм приет, или да участвам в третия етап на класиране?

Отговор: Ако не се запишеш там, където си приет на второто класиране, губиш мястото и на трето класиране участваш заедно с неприетите и други, отказали се като тебе, само за останалите след двете класирания свободни места. Това решение не е лесно, защото няма как да предположиш колко от тях са с по-висок бал от твоя. Понякога сред неприетите има ученици с много висок бал, просто защото самонадеяно или от незнание са посочили само едно-две желания в заявленията си за кандидатстване.

Въпрос: Кога ще разбера какви свободни места са останали за третото класиране?

Отговор: До 10.07.2017 г. ще бъдат обявени незаетите места след втория етап на класиране.

Въпрос: В какъв е срок и как да подам заявление за участие в трето класиране?

Отговор: От 11.07. до 13.07.2016 г. включително документите се подават отново в училищата-гнезда.

Документите, необходими за кандидатстване  са:

 1. Служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика.
 2. Свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас (оригинал и копие).
 3. Медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии.
 4. Документ за самоличност на кандидата.
 5. Заявление (по образец) за участие в трети етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

Важно:

 • При подаване на документи за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места.
 • За едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране
 • Кандидатства се само за посочените места
 • Желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата

Въпрос: Кога ще разбера дали съм приет някъде на третото класиране?

Отговор: До 17.07.2017 г. ще бъдат обявени списъците на приетите от третия етап на класиране.

Въпрос: Какъв е срокът за записване на приетите от третото класиране?

Отговор: от 18.07. до 19.07.2016 г. включително

Въпрос: Отново не съм приет никъде след третото класиране. Какво ще правя сега?

Отговор: Не се отчайвай! До 21.07.2017 г. ще бъдат обявени незаетите места след третото класиране. За тяхното попълване се кандидатства в съответните училища до 04.09.2017 г. Необходимите документи са аналогични на тези при предишните етапи.

 

%d блогъра харесват това: