На 21.06.2017 г. ученици от 11“е“ клас, участващи в проект „ДОМИНО“  дуално обучение, провеждащи своето обучение в ЕVN България, посетиха полигона за практическо обучение на фирмата в гр. Стара Загора. Заедно със своите учители инж. Албена Колева и инж. Румяна Момчилова, бяха запознати с две от темите, включени в програмата за обучение:

  1. Работа на височина – същност на работата на височина, злополуки, лични предпазни средства при работа на височина и под напрежение, осигурителни системи за работа на височина.
  2. БКТП /бетонни комплектни трансформаторни постове/– елементи, заземителна инсталация, настройка на защитите на автоматичните прекъсвачи, връзки в трафопоста, механично укрепване на кабели в трафопоста и др.

Обучители ни бяха Николай  Иванов, Тотьо Тотев и Янко Вернов, който е един от наставниците на нашите ученици. Благодарни сме им за интересно поднесената информация, както и за новостите, които споделиха с нас! Очакваме с нетърпение нови срещи!

%d блогъра харесват това: