С ъ о б щ е н и е

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Януарска сесия за лица придобили право да се явяват на държавните изпити преди учебната 2017/ 2018 г. са както следва:
Държавен изпит теория – 25.01.2018 г.
Държавен изпит практика – 22 и 23.01.2018 г.
Срок за подаване на заявления за явяване на януарска сесия – 22.12.2017 г.

%d блогъра харесват това: