На 11.04.2018г. в ПГМЕЕ гр. Бургас, стартира „Мини училищен здравен проект за промоция здравословен начин на живот сред учениците”. В него ще вземат участие всички ученици от 8 клас, както и техните класни ръководители.

Целите на проекта са чрез интерактивни обучения в класни и извънкласни форми да се изградят знания, умения и нагласи за здравословен начин на живот включващ здравословно хранене и физическа активност при учениците от осмите класове на ПГМЕЕ за периода 11.04 – 11.06.2018г.

Продължаване традицията започната през 2016/1017 учебна година за изучаване  на нутриенти и фитонутриенти и опознаване качествата на хранителните продукти. Запознаване и използване на  мобилни приложения за отчитане на физическата активност. Създадане условия за забавления чрез спорт и мотивиране за откъсване от заседналия начин на живот.

В целевата група ще участват 130 ученици от осми клас на ПГМЕЕ разпределени в 7 паралелки. От тях 129 момчета и едно момиче, които са на възраст между 14  и 15 години. Те ще бъдат включени в проекта чрез обучения в часовете по биология и здравно образование, часа на клaса и в часа по физическо възпитание и спорт. В извънкласните дейности ще се включат чрез представителни отбори от всеки клас, като в отборите за различните дейности ще участват различни ученици за да бъдат обхванати по-голяма част от тях. Ще има и извънучилищна самостоятелна дейност за използване на мобилните приложения.

Очаквани резултати : Анализ на отчетените резултати в началото и в края на проекта за активноста, регистрирана чрез вградените приложения в мобилните устройства на учениците.

Информиране в сайта на училището за изпълнение на заложените дейности.
Събиране на доказателствен снимков материал.
Изработени проекти за дневен и седмичен хранителен режим.
Изготвена излоба с постери за нутриенти фитонутриенти.
Проведени спортни състезания по петобой и колоездене и викторина.
Анализ промяна на теглото и общо физическо състояние на всеки участик в проекта.

%d блогъра харесват това: