КАКВО ОСТАВЯМЕ СЛЕД НАС?

На 23 април 2018 г. с учениците от 8 б клас, специалност „Мехатроника”, се проведе интегриран урок по ХООС, БЗО, НЕ и математика на тема „Какво оставяме след нас?”.
Той е част от инициативата на обединението по природни науки и екология „Земята не може без нас и ние не можем без Нея” и във връзка с Деня на Земята – 22 април.
Ръководители: Ст. Стаматов – старши учител по ХООС, Д.Русева – старши учител по БЗО, Н.П. Николова – старши учител по НЕ, М.Щерева – старши учител по математика.
След голямото междучасие на първа смяна учениците трябваше да съберат, сепарират и измерят отпадъците по категории:

Това е приблизително ¼ от отпадъка за деня.
Поставени бяха следните задачи:

Задача по математика:

  1. Изчислете количеството на отпадъците за една седмица / 5 работни дни/, за една учебна година / 36 учебни седмици/?
  2. Изработете диаграма.

Задачи по химия и биология:

  1. Проучете къде се складират отпадъците във вашето населено място. Какви средства отделя общината за това.
  2. Предложете начин за намаляване на отпадъците от класната стая/училището.
  3. Проучете начините за рециклиране на различните видове отпадъци.

      Задача по немски език: Съставете кратък разказ на извършените операции.

      Получените резултати бяха представени на директора г-жа Роза Желева./виж по-долу/.

%d блогъра харесват това: