БИНАРЕН УРОК И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТЕНИ МИКРОПРОЕКТИ С ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА – 8„З“ клас

На 17.10.2018 г. се проведе бинарен урок на тема “Писмо до бъдещето“. Урокът комбинира и представи в тяхната цялост познанията и вижданията  на учениците по изучаваните теми по предметите „География“ и „Предприемачество“, съответно „Природна география на Земята“ и  „Моята кариера и моят бъдещ бизнес. Цели и мечти. Професия и кариера“.

Учениците разработиха под формата на микропроекти,  споделиха и обогатиха своите представи, мечти и визия за света след 20 и повече години в различните му сфери, области на познания, технологии, медицина, транспорт, природни ресурси и човешки отношения.

Основните акценти при представянето  на проектите  бяха подчертани в два фокуса:

Глобално – Как виждат бъдещият  свят по отношение на състоянието и използването на природните ресурси, проблемите със замърсяването на околната среда и представата  им за това, как ще изглежда развитието на този свят в различните му области и съзнанието.

Персонално :  Как виждат себе си след 20 години по отношение на собствената си роля и позиция в този свят, мечтите си, целите  и професионалната си и социална реализация, бизнес и професии.

Учениците представиха разработените си проекти под формата на мултимедийни, постерни и текстови формати..

В допълнение бяха разделени на екипи , с цел да разработят казуси в 5 конкретни области: Медицина, Природни ресурси, Образование, Транспорт и авиация  и ИТ.

Екипите излъчиха лидер, който представи идеите на съответните екипи, като акцентират и върху личната отговорност на всеки гражданин в този променен свят , както и какви конкретни стъпки или действия могат да  предприемат още в настоящия момент за осъществяване на своята визия за бъдещето си , бъдещето на света и общностите, в които ще живеят и работят.

Проведе се дискусия за предимствата и проблемите на бъдещия свят, в който ще живее човечеството като цяло и собствената им визия за персоналната им реализация .

Съдействие при организацията и провеждането на урока получихме от г-ца“ Стефка Чавдарова и класния  ръководител на класа – инж. Тодорка Стайкова, която присъстваше и като гост на проявата.

Водещите на урока – г-жа Росица Павлова и инж. Татяна Ботева изказват своето удовлетворение и  благадарност на екипите от класа, класния ръководител, на г-ца Чавдарова и на ръководството за подкрепата.

%d блогъра харесват това: