Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас е едно от училищата, включени в обучението по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР. Общата цел на проекта е повишаване капацитета на населението на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения.

В дните 12-13 ноември  и 20-21 ноември двете групи ученици-участници в проекта, преминаха своето двудневно обучение от тип 2: САМОСПАСЯВАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ИНЦИДЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ. Обучението обхваща както темите по самоспасяване и действия за долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи, така и някои аспекти на изграждането на поведенчески реакции и оказване на първа психологична помощ, които са ключови за ефективното провеждане на спасителни операции: поведение за самозащита и начини за оказване на първа долекарска помощ при наводнение, оказване на самопомощ и взаимопомощ при попадане в наводнен участък (у дома, на обществено място), оказване на долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ при счупване на крайници, травми на главата, гръбначния стълб, гърдите и коремната област, първа помощ и самопомощ при измръзване, изгаряне и принципи на действие при отравяния, поведенчески реакции в случай на наводнение и оказване на първа психологическа помощ. Обучението се водеше от експерти на Българския червен кръст (БЧК).

%d блогъра харесват това: