Съобщение за участие по проект Еразъм

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника  е партньор в международен проект по  програма  „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор  „Училищно образование“   на Европейския съюз –  Център за развитие на човешките ресурси по Договор 2018-1-FR01-KA229-047717_6 на тема “6!nnovations Young Europeans Search”.

В проекта участват гимназии от пет държави – Франция, Кипър, Германия, Испания и България с подкрепата на депутати от Европейския парламент. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Учениците от ПГМЕЕ, участници в проекта, ще работят по три теми съвместно със своите ръководители и връстници от три държави:

  • Комуникация и нови технологии
  • Туризъм и културно наследство
  • Хора в неравностойно положение

По време на работата всеки  екип ще развие идея по една иновация за съответната тема, по която работи. В резултат на изследвания и проучвания те  ще третират темите в нашия град и  ежедневието ни, както и тяхното развитие до 2050 година. В края на проекта учениците ще създадат филм за избрани три иновации, който ще бъде презентиран в Европейския парламент в Брюксел.

Във връзка с реализиране на дейностите по проекта, гимназията предлага на ученици от IX и X клас да вземат участие, за което те трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Отлично владеене на английски език.
  2. Възможност на семейството за прием на ученик от чужда държава с нощувки и изхранване за четири дни.
  3. Отговорност и дисциплинираност.
  4. Умения за работа в екип.

За целта е необходимо, желаещите да подадат заявление за участие по образец, препоръка от класния ръководител и мотивационно писмо. Заявилите своето желание за участие ще разработят есе по предварително зададена тема, след което ще се проведе кратко събеседване за проверка на комуникативните умения.

Срок за подаване на заявления – 12.12.2018 г. в кабинет № 18 /Заявлението може да изтеглите от тук /

Разработване на есе и събеседване – 14.12.2018 г.  в кабинет № 20 от 13:30 ч.

Обявяване на резултати  – 17.12.2018 г.

%d блогъра харесват това: