“Предизвкателството на новото време – Новите иновативни подходи, новите умения стимулират учениците” – интервю с инж.Роза Желева, Директор на ПГМЕЕ

Защо Механото всяка година предприема нови и нови предизвикателства?

Мнението на повечето български ученици е, че в училище е скучно и безинтересно, ето защо трябва да има нов тип учене и нов тип учители, които да преподават по изцяло нов начин. Бургаското ПГМЕЕ, известно като „Механо“, е сред първите иновативни училища в страната. Преподавателите комбинират традиционното образование с модели за развитие на социални компетенции или така наречените “меки умения”, с които да бъдат конкурентноспособни и добри специалисти .

Ето един пример – „Предметът немски език е сочен като един от най-трудните за учениците”, сподели г-жа Николова – старши учител по немски език в нашата гимназия и преподавател по предмета на първата ни иновативна паралелка Мехатроника. “За мен е огромно предизвикателство да направя този предмет интересен за тях и социалните компетенции ми позволяват да правя подобни неща, с които да проверяваме, провокираме, говорим, мислим и разсъждаваме по теми, които реално са част от нашия живот и са пряко свързани със живота в нашето училище“. Според нея работата в екип е изключително трудно умение дори и за възрастните. “Да потиснеш собственото си его, да чуеш някой друг, да вземеш чуждото мнение и да го развиеш е нещо, което е трудно и изисква много практика” – смята г-жа Николова.

Вие вече за втора година сте Иновативно училище с какво Ви задължава тази „титла“, г-жо Желева ?

Иновациите в училището са въведени първо в специалност Мехатроника през учебната 2017/2018г. Резултатите на учениците показаха, че това e много работещ модел и естествено го приложихме и в другата специалност „Компютърни мрежи“ за учебната 2018/2019г. За предстоящата 2019/2020 г в момента се подготвят документи и се обмисля коя от специалностите в гимназията да бъде новата иновативна, по която да бъдат обучавани бъдещите осмокласници от нашето училище. От учебната 2017/2018г ние сме със статут на иновативно училище със създадена база данни на уроци, свързани с всяка отделна дисциплина. Във всеки урок, представен от колегите, са застъпени социални компетенции като набиране, търсене и управление на информацията, комуникативни компетенции, отсяване на грешната от невярната информация.”

Най –хубавото за колегите при представянето на своите иновации е, че имат свободата да направят часа такъв, какъвто те преценят и няма на кого да се сърдим, ако не си вършим добре работата“, отбеляза г-жа Желева във връзка с изказването на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, според когото промяната в образователната система трябва да настъпи от детските градини и училищата, а не от Министерството.

Бизнеса има големи очаквания от професионалното училище -как ПГМЕЕ ще отговори  на тези очаквания ?

„Пред нас – училището, стои решаването на голям проблем – да задоволим очакванията на бизнеса и желанието на детето и родителя едновременно. Работодателите търсят специалисти, които да имат познания и умения – да могат да комуникират, да  могат работят в екип, да могат решават проблеми, да бъдат добри специалисти” – смята директорът Роза Желева. „Именно модели за развитието на социални компетенции или така наречените “меки умения” са свързани с иновациите в нашето училище.Тук е мястото да споделя  добрия ни успех с проект „Домино“, реализиран с подкрепата на Министерство на образованието и Българо-швейцарската камара. Именно този проект ни даде самочувствието, че сътрудничеството между училището и бизнеса или т.нар. учене чрез работа е добрата формула на успеха.”

С какво ново ще ни изненадате за предстоящия прием за новата учебна година?

„Ние като училище заедно с бизнеса сме изправени и пред ново предизвикателство, а именно новата ни специалност „Авиационен техник“, но благодарение на Община Бургас в лицето на кмета на Бургас – г-н Николов, това ще бъде факт и ние ще обучаваме нашите ученици на реални работни места от сертифицирани преподаватели, в съответствие с европейските регламенти.”

„Също така ПГМЕЕ е едно и от първите в България, където ще бъде приложен инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии). 76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища в ЕС ще могат да се възползват от него. Той стартира на 24-те езика на ЕС, като ще последват и други езикови версии. Целта на ЕК е до края на 2019 г. инструментът да достигне до 1 млн. ученици, учители и директори на училища. Този план на действие следва да подобри цифровите умения в Европа и да подкрепи новаторското използване на цифрови технологии в преподаването и ученето.”

Ако трябва да дадете съвет на някого, който се оглежда за това как да се подготви за това, което предстои след 10 години?

„Скоро почетох нещо много интересно “Винаги трябва да си готов да научиш нещо ново. Може да започнеш някъде работа с една нагласа, но скоро да осъзнаеш, че не знаеш нищо и трябва да учиш. Така че първото нещо е да се научиш да учиш. Това е основно умение и не е ограничено само докато сме в училище…“. Така, че успеха се дължи на това да учиш, за да можеш.”- сподели искреното си убеждение за смисъла от ученето г-жа Желева.

%d блогъра харесват това: