ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ В ПГМЕЕ БУРГАС

В дните от 25.03 до 29.03.2019 г . в ПГМЕЕ се отбеляза Световната седмица на парите с множество  разнообразни дейности . Всички инициативи се базираха на глобалния слоган „Учи. Спестявай. Печели“. Въпросите за парите са важни, защото и младежите трябва да формират знания и да изградят умения, за да могат да вземат интелигентни финансови решения през различни етапи от живота си.

Проведени бяха следните инициативи с участието на ученици от  8, 10 и 11-те класове на училището ни. Някои от тях бяха;

  • Открит урок с гост лектор от Булбанк  – 11 е клас;- 25.03.2019 г.
  • Лично творчество със създаване на скулптура“ Символите на фондовата борса- бикът и мечката“, изработена от Христо от 11 „3“ клас. -26.03.2019

  • Игри , свързани с финансовата грамотност и организиране на мини изложба на монети , използвани по българските земи; Клуб „ Лични финанси“ ;

  • Предприемане на инициатива за поръчка, доставка и продажба на 3 бр. Тениски с надпис “ GLOBAL MONEY WEEK” от 11“и“ клас.- 26.03.2019;

  •  Презентации, свързани с парите в съвремения живот и дигитализацията на паричните операции ; Постери; –  Клуб „Лични финанси“ ; 10-ти , 11-ти и  8-ми класове; – през цялата седмица;

  • Открит урок с гост лектор от Българо – Американска кредитна банка – 11“г“ ти 8 „и „ клас; 28.03.2019
  • Проверка на предприемаческата, спестовната и потребителска нагласа чрез анкета „Гласувай с парите си „ Идеята е да се проучи за какво биха използвали една подарена банкнота от 100 лв“ .Учениците  гласуваха за това, как  биха я използвали  – за пряко потребление, за спестяване или за инвестиция. 
  • От гласували 52 ученика, 30 % е нагласата за предприемчивост-т.е избрали са да инвестират сумата, 50% – за потребение и 28% за спестяване.
  • Продажба на „горивни мъфени“ – екологичен продукт на ученическа фирма „Еко Куолити“ към ПГМЕЕ и Джуниър Ачийвмънт – България“ .

Учениците участваха активно и с подчертан интерес , научвайки за  ролята на информираността за парите и защо е важно да познаваме как се печелят и използват разумно.

 

%d блогъра харесват това: