Ученици от ПГМЕЕ блеснаха със знания и изобретения на открит урок

Постиженията им показват колко успешни и резултатни могат да бъдат клубовете по интереси, когато са в синхрон с дългосрочната стратегия на училището за модерно образование

На 19.04.2019 г. по случай 94-годишнината от създаването на Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас (ПГМЕЕ), инж. Анна Златанова, учител по електроника, проведе открит урок с учениците от своя клуб „Приложение на микроконтролери“. Гости на събитието бяха инж. Роза Желева – директор на нашето училище, инж. Елена Томицина – заместник-директор, инж. Диана Илиева – учител по електроника, инж. Тодорка Стайкова – учител по електроника, г-жа Надежда Йорданова – главен учител, учител по математика, ученици от училището.

Дейността на клуба започна от II учебен срок на 2018/19 г. по програмата на Министерството на образованието и науката (МОН) за дейности по интереси. Като начало обучението стартира по два вида микроконтролери – Arduino и Lego.

Какво са микроконтролерите?

Инж. Златанова представи системата Arduino и разказа как в ПГМЕЕ традиционните методи на преподаване са съчетани с иновациите, така че чрез използването на най-съвременните образователни технологии да се подобри не само учебният процес, но и да се насърчат творческото мислене и интересът на учениците към практическо приложение на знанията: „Ще се постарая да обясня разбираемо за всички – ученикът изработва електронна схема – например 3 различни по цвят диода и 3 резистора, свързани паралелно. Тази електронна схема се свързва по определен начин с микроконтролера на Arduino. Той от своя страна се свързва с компютър, от който получава драйвери и програми за работа на електронната схема. Когато ученикът промени някой от параметрите в програмата, той променя времето за светене на съответния диод и по този начин се учи да програмира на езика С++ в игрова и забавна форма, като веднага вижда резултата. От друга страна, се учи да изработва електронна схема, която реализирана с прототипна платка, също дава мигновени резултати“.

Тя допълни, че по подобен начин стоят нещата и с конструктора Lego – той стимулира креативността на учениците, развива пространственото им мислене и ги въвежда в света на роботиката и програмирането по интересен и увлекателен начин. Те не само се учат, но и се забавляват, докато конструират робот – движеща се кола, електронна ръка, поточна линия и още много други.

Разбира се, това е съчетано с интелектуални предизвикателства! Лесното свършва, когато трябва да се свърже микроконтролерът на Lego. За целта учениците трябва да го „заредят“ с подходящ софтуер, създаден от тях, в зависимост от това какво искат да прави роботът, и да го управляват чрез Bluetooth или WiFi през телефона.

Постиженията на учениците

На открития урок участниците в клуба демонстрираха своите знания и изобретения.

Владимир Селезньов от 12-и клас представи своя „умен“ поялник. Устройството променя температурата си, когато се извади от стойката, и поддържа 3 различни режима на работа. Като микроконтролер е използван Arduino – Nano. 

Друго изобретение, в чието създаване Владимир участва заедно с единадесетокласниците Божидар Русев, Димитър Димитров и Мартин Николов, е лампа, която светва и загасва при пляскане с ръце. Проектът отново е реализиран с Arduino – Nano.

Петър Кръстев и Мариян Ламбов от 11-и клас демонстрираха управление на мотор, а Димитър Димитров и Мартин Николов, също от 11-и клас, създадоха програма за разпознаване на два различни вида четящи устройства от един четец.

Техните връстници Иван Желязков и Николай Авелов разработиха програма за синхронизирана работа на два светофара, а Антон Дандулов и Димитър Петров показаха как функционира един светофар.

Единадесетокласниците Габриел Киров и Галина Иванова показаха възможностите на ултразвуков датчик за разстояние. Пламен Лозев и Антон Петков представиха работата на датчик за влага.

Галина Иванова създаде на Arduino програма, благодарение на която робот-количка разпознава и следва черния цвят, а Петър Кръстев допълни разработката, като измисли програма, чрез която количката да се движи в черен кръг, без да го напуска.

С Lego-робота се занимаваха Димитър Димитров, Мартин Николов и Божидар Русев от 11-и клас. Те сглобиха количка-робот, създадоха и софтуер да се движи, да вдига, сваля и поставя определен товар. Управлението се осъществява от телефона на Димитър.

Визията на ПГМЕЕ за модерно образование

Описаните по-горе резултати са постигнати само за два месеца! Те показват с какво огромно желание учениците се подготвят да прилагат новостите в своята бъдеща професия и свидетелстват за това колко успешни и резултатни могат да бъдат клубовете по интереси, когато са в синхрон с дългосрочната стратегия на училището за модерно образование.

Визията на ръководството на ПГМЕЕ е да привлича ерудирани и амбициозни преподаватели, като им осигурява необходимите условия, материална база и безрезервна подкрепа да прилагат целия съвременен педагогическият инструментариум, за да предоставят качествено обучение и подготовка за професиите на 21-и век.

„Постиженията на учениците от клуб „Приложение на микроконтролери“ показват, че ПГМЕЕ не просто използва съвременни методи на преподаване, но възпитава креативност, като отчита индивидуалността, таланта и интересите на всеки ученик. По този начин се развиват ключовите умения на младите хора, стимулират се тяхното любопитство и таланти, а резултатите им надскачат границите на изучаваните учебни предмети“, каза директорът на ПГМЕЕ инж. Роза Желева.

Да пожелаем успех на учениците в предстоящото състезание “Robo challenge Burgas” на 07.05.2019г., което се организира от  Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Университет “Проф. Асен Златаров” и фирма ТехноЛогика на площад Атанас Сиреков.

%d блогъра харесват това: