ПГМЕЕ е член на НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ – ИКЕМ

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР “ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”

 

ИКЕМ е регистрирана на 25.11.2009г. в Софийски градски съд, като организация от клъстерен тип. Индустриалният клъстер „Електромобили“ е учреден от седем български фирми и е първото в България индустриално сдружение за електрическа мобилност.

С решение на Общото събрание на организацията, от месец март 2014г. ИКЕМ е национална браншова организация за електрическа мобилност. Обединява усилията на своите членове за индустриално, технологично и бизнес развитие, стратегически разработки, промени в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

В организацията активно участват и представители на научната и образователна общност. Почетен член е Българската академия на науките.

Целта е създаване на професионално сдружение от фирми и организации от различни инжeнерингови, индустриални и непроизводствени сектори и браншове от цялата страна, които:

  • Обединяват усилията си за създаване на Националната зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE
  • Създават общностни модели и среда за електромобилна конверсия (конвертиране от автомобил с ДВГ в електромобил) в България.
  • Създават нови производства с цел повишаване конкурентоспособността на тази  индустрия съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари;
  • Сътрудничат помежду си с всички администрации за създаване на правила, норми и стандарти в тази нова индустрия.
  • Постигат синергичен технологичен ефект чрез взаимен обмен на материали,  суровини, технологии и производство на съпровождащи продукти и услуги;
  • Постигат значимо представяне на слънчевата, възобновяемите, водородните и енергоспестяващите източници в икономиката и потребителите в страната;
  • Сътрудничат помежду си и с всички, имащи отношение по темата административни ръководства за усъвършенстване на образователната инфраструктура в страната;
  • Ползват общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научно-приложни разработки, за реклама и промоция на продуктите и услугите си и за привличане на инвестиции;
%d блогъра харесват това: