РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС И ПГМЕЕ-БУРГАС ЗАЕДНО ЗА „ИНСТИТУЦИОНАЛНО ГРАМОТНИ“

Ученици от Клуб „Институционално грамотни“ от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас посетиха открити съдебни заседания на Районен съд – Бургас.

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация от гледна точка на Закона за предучилищното и училищното образование, а част от основните му цели са придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие. Водени не от буквата на закона, а от желанието да дадат на учениците възможност практически да придобият знания, чрез едно различно преживяване, директорът на ПГМЕЕ-Бургас, инж. Роза Желева и Румяна Георгиева, зам.-директор по учебната дейност, в неформален разговор споделят идеята за сформиране на клуб „Институционално грамотни” в гимназията.

Като ръководител на клуба г-жа Георгиева формулира целите му: „Да познават институциите, техните структури, техните отговорности, услугите които ни предлагат, достъпа до тях, техните електронни ресурси, как да комуникираме с представители на институциите …. Това богатство от знания и умения могат да натрупат ученици участници в клуба. Всичко научено и придобито като опит от клубните занимания ще повиши институционалната грамотност, институционалната култура и общото интелектуално ниво на нашите възпитаници.

И така процесът учениците да получат по-различно знание е в ход, а по-различното преживяване започна от 8 май 2019 г., когато, със съдействието на съдебния администратор на Районен съд – Бургас, Стиляна Михайлова, група ученици от клуба посетиха поредица от съдебни заседания в съда.

Отзивчивостта, която срещнахме от районните съдии, Петя Георгиева, която е и ръководител на наказателното отделение на съдебната институция и съдиите Анатоли Бобоков и Николай Гемеджиев, беше знак, че институционалното ограмотяване на нашите деца е всеобща цел и подадената ръка от магистратите и може да помогне за това то да е успешно”- сподели ръководителят на  клуба, Румяна Георгиева.

Делата, които бяха разгледани по време на гостуването на учениците, бяха за престъпления, свързани с: измама; състави на придобиване и държане на наркотични вещества; хулиганство; квалифицирани състави на кражба. Във всяко от заседанията развитието беше различно и членовете на клуба наблюдаваха одобряване на постигнатото споразумение, прекратяване на  съдебното производство (заради процесуално нарушение), а по едно от делата беше насрочена дата за следващо заседание, което учениците ще имат възможност отново да посетят и проследят като развитие. След края на заседанията всеки съдия анализираше видяното от гостите и на достъпен за тях език разясняваше отделни детайли, търпеливо изслушваше въпросите и  им предоставяше компетентни отговори.

Възможността за достъп до магистратите за задаване на въпроси, за това да бъдат реални свидетели (не в правния смисъл, слава Богу) на един съдебен процес, беше искра, която запали жаждата им да научат още и още за съдебната система и за други институции. Не мога да не благодаря и за това!” – допълни своите впечатления ръководителят на клуба.

Освен със спомена от преживяното, учениците – участници в клуба си тръгнаха от Районен съд – Бургас с мило посвещение върху един Наказателно-процесуален кодекс.

Един красив завършек на седмицата и на всичко случило се през последните три дни беше отзивът на майката на едно от момчетата в клуба, Мила Бакърджиева: „Не знам как се е родила идеята за този клуб, за това децата ни да посетят такива места (разбрах, че предстои да се срещнат   и с представители  на други институции), но знам, че ефектът от това ще е голям, защото те имат възможност да придобият познание чрез преживяване, а това е гаранция за качество. Виждам емоционалното въздействие вече няколко вечери при разговорите със сина ми и се чувствам удовлетворена, че изборът ни на Механото е бил правилен – не само като място, на което Любомир ще получи качествено образование, но и като място, на което някой се грижи и за неговото личностно развитие. Истински се възхищавам и на съдиите, които въпреки натоварената си и отговорна работа са отделили време за учениците, и не знам дали знаят колко са впечатлени децата от това.

Гостуването на открити съдебни заседания в Районен съд – Бургас е стъпка към образователния диалог, който предстои да се развива и осъществява между съдебната институция и училището. Участниците в клуба ще посетят и Окръжен съд – Бургас, Окръжна и Районна прокуратури – Бургас. Клубът направи заявка за активно участие в Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която активно работят четирите съдебни институции.

„Идеята и съществуването на клуба „Институционално грамотни” в гимназията е стъпка в правилната посока за изграждането на децата като активни и отговорни граждани“, са убедени организаторите, родителите и участниците.

 

%d блогъра харесват това: