Ученици от ПГМЕЕ за първи път участваха в XXVIII МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ „СРЕБЪРНА, 2019”, който се проведе на 31 май и 1 юни в гр.Силистра. Целите на форума са да предизвика и подкрепи учениците към разработване на екологични проекти и активно включване в практически инициативи от областта на екологията и опазване на околната среда, за съхраняване на биологичното разнообразие и уникалност на планетата Земя. Възпитаниците на Механото: Йордан Бахчеванов и Кристиян Георгиев от 9ж клас, и Християн Гуджуков от 10ж клас, като участници в клуб към НЧ „Хр. Ботев 1937”, участваха в три направления: 1.Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите, и мерки за тяхното опазване. 2. Битови и промишлени отпадъци – екологични проблеми, съхранение и преработка. 3. Човекът и неговата жизнена среда. На 31.05.2019г. в Младежкия дом на гр.Силистра пред комисия се представяха разработките, а на следващия ден – презентациите на учениците. Организаторите на форума изненадаха участниците с безплатни закуска, пътуване и посещение на резерват „Сребърна”, където ги очакваше интересна беседа и възможност да наблюдават птиците. Младежите напуснаха града с натрупан опит от участието си във форума, много нови запознанства, приятелства и прекрасни впечатления от града домакин и посетеният резерват „Сребърна”.

%d блогъра харесват това: