Един по-различен час с девети клас

На 27.10.2020 деветите класове отбелязаха по нетрадиционен начин деветдесет и петата годишнина от създаването на ПГМЕЕ и предстоящия празник на народните будители.

По инициатива на класните ръководители на випуска, празникът се проведе в двора на училището. Целта беше отбелязването на годишнината да се проведе в безопасна за здравето на учениците обстановка и едновременно с това събитието да бъде забавно и запомнящо се. Преценихме, че няма по-добър начин от ангажиране на физически активни момчета в състезание за бързина съчетано с предизвикателство към тяхната обща култура.

Под ръководството на г-жа М. Иванова, учител по физическо възпитание и спортни дейности, строените на двора учениците направиха 10 минутна физзарядка. След това предварително определените отбори от 5 ученици от всеки клас, насърчавани от своите съученици, се състезаваха като пробягваха възможно най-бързо определено разстояние до кутия с въпроси, на които отговаряха. При липса на  отговор или неправилен такъв, участникът беше задължен за направи 5 клякания. Събитието завърши с щафета от сборни отбори.

В продължение на един учебен час целият випуск със своите преподаватели и класни ръководители преживя много емоции, въпреки че официално не се излъчиха победители.

Споменът за събитието и усещането за принадлежност към голямото семейство на ПГМЕЕ ще оставят трайна следа в съзнанието на всеки един от нас.

%d bloggers like this: