Category Archives: Иновативни паралелки

25.03.2019

На 20.03.2019г. се проведе бинарен урок с 9 Б клас на тема „Запояване на пластмаси“. Занятието беше водено от г-жа Иванова – преподавател по учебна практика и г-жа Даскалова – […]

18.03.2019

На 14.03.2019г. в иновативна паралелка Мехатроника (9б клас) се проведе бинарен урок по български език и литература и немски език. Учениците затвърдиха и разшириха знанията си за създаване на резюме, […]

01.02.2019

На 31.01.2019 година  в 8 “з“ клас се проведе триизмерен урок  по математика, български език и литература и музика. По интересен  и увлекателен начин учениците, работейки на групи, си припомниха […]

01.02.2019

На 31.01.2019г. се проведе тримерен иновативен урок с 9Б клас на тема „Видове инструктажи и травми на работното място“. На открития урок присъстваха директорът на ПГМЕЕ – инж.Роза Желева, г-жа […]

МОН ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Министерството на образованието и науката организира първия национален форум за иновации, в който ще участват над 600 представители на училищата, регионалните управления на образованието, висшите училища, бизнеса и родителските организации. […]

27.10.2018

На 26 октомври 2018 година, се проведе триизмерен урок, включващ литература, география и философия, в който учениците проследиха космогонията на хората от древността до наши дни.Бяха представени две презентации, а […]

БИНАРЕН УРОК И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТЕНИ МИКРОПРОЕКТИ С ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА – 8„З“ клас

На 17.10.2018 г. се проведе бинарен урок на тема “Писмо до бъдещето“. Урокът комбинира и представи в тяхната цялост познанията и вижданията  на учениците по изучаваните теми по предметите „География“ […]