Category Archives: Иновативни паралелки

КАКВО ОСТАВЯМЕ СЛЕД НАС?

На 23 април 2018 г. с учениците от 8 б клас, специалност „Мехатроника”, се проведе интегриран урок по ХООС, БЗО, НЕ и математика на тема „Какво оставяме след нас?”. Той […]

Ученици от ПГМЕЕ се учат какво е данък и защо трябва да се плаща

Ученици от ПГМЕЕ влязоха в час с данъчната политика и плащането на задълженията към републиканския и общинския бюджет. Членовете на клуб “Финансова лаборатория” с ръководител Татяна Ботева в гимназията, както и […]

Интегриран урок  – лабораторно упражнение по физика и математика

На 20.02.2018г се проведе интегриран урок  лабораторно упражнение по физика и математика. Темата на урока беше „Определяне център на тежестта на пластинки с правилна и неправилна форма“. Учениците работиха по […]

29.09.2017

В час за упражнение по математика се използва екипна работа на учениците, която им дава възможност да решат повече задачи отколкото биха решили индивидуално и да представят различни варианти за […]