Category Archives: Иновативни паралелки

Интегриран урок  – лабораторно упражнение по физика и математика

На 20.02.2018г се проведе интегриран урок  лабораторно упражнение по физика и математика. Темата на урока беше „Определяне център на тежестта на пластинки с правилна и неправилна форма“. Учениците работиха по […]

29.09.2017

В час за упражнение по математика се използва екипна работа на учениците, която им дава възможност да решат повече задачи отколкото биха решили индивидуално и да представят различни варианти за […]