Форум по добротворчество

На 16 октомври, представители от Ученическия съвет и целият Xи клас бяха на полудневно обучение в Морското казино, където Любомир Вълков – председател на фондация „Астика“ и Апостол Стойчев  – […]

Грамота и подарък за ПГМЕЕ за проект „Изборът за качествен живот”

На 17.10.2017 г.  Община Бургас, Дирекция „Социални дейности, здраве-опазване и спорт”, отдел „Спорт, превенции и младежки дейности” проведе заключителния етап на изпълнението на мини училищни здравни проекти, утвърждаващи здравословен начин […]

Обучителен семинар на тема: „Ролята на младите хора в превенцията на сексуално рисковото поведение, сексуално предаваните инфекции и ХИВ/СПИН”

На 05.10.2017 г. Община Бургас, Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” и Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” проведе обучителен семинар на тема: „Ролята на младите хора в превенцията […]

08.10.2017

Учениците Стефан Иванов и Марио Ангелов от VIIIи клас специалност ”Микропроцесорна техника” на 4.10.2017г    преминаха обучение, организиране от TIMEHEROES с мото “Искаш ли да бъдеш герой?”. Целта на обучението беше да развие умение […]

Какво е Европейският ден на езиците?

Какво е Европейският ден на езиците?                  Eвропейската година на езиците, организирана през 2001 г. съвместно от Съвета на Европа и Европейския Съюз, успешно обедини с активностите си милиони души […]

Shell Eco-Marathon – състезание за енергийна ефективност на пътя

Shell Eco-Marathon е състезание за енергийна ефективност на пътя, в което участват ученици и студенти от цял свят. Целта на участниците е да се  проектират, конструират и състезават с най-енергийно ефективните автомобили, за […]