ДЗИ и ДИ по специалността

Уважаеми зрелостници, дните 14.09, 15.09 и 16.09.2021 г. за времето от 10:30 до 12:00 и от 13:30 до 15:00 часа в стая № 23, можете да се запознаете с електронните варианти на своите оценени изпитни работи от ДЗИ по БЕЛ, сесия август-септември 2022 г., срещу документ за самоличност и в присъствие на представители на училищната зрелостна комисия.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година


На вниманието на учениците, на които им предстои явяване на ДЗИ/ДИППК през сесия август-септември 2021/2022 г.

Уважаеми ученици, служебните бележки за допускане до ДЗИ/ДИППК можете да получите на 23.08.2022 г. от 15:30 до 16:30 часа и на 24.08.2022 г. от 08:00 часа до 16:30 часа при техническия секретар. Бележките се получават лично и срещу подпис. ДЗИ по БЕЛ е на 25.08.2022 г., а ДИППК ( в частта му теория) е на 26.08.2022 г. Разпределението ви по училища е вписано на тези служебни бележки и те са задължителни за представяне при явяването ви на съответния изпит.
Пожелаваме успех!

Заповед № РД09-1807/ 31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за ДЗИ.

Заповед № РД09-1809/ 31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на ДИ по теория на професията и специалността.