ДЗИ и ДИ по специалността

Дните 21.09 и 23.09.2020 г. за времето от 09:30 до 10:30 и от 13:30 до 14:30 часа в стая № 23, в които зрелостниците да могат да се запознаят със своите оценени писмени работи срещу документ за самоличност и в присъствие на представители на училищната зрелостна комисия.

Важно за завършилите дванадесети клас през учебната 2019/20 година и минали години

  • Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на СПК / степен на професионална квалификация/ – 10.09.2020 г.
  • Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на СПК / степен на професионална квалификация/ –  08 и 09.09.2020 г. за всички специалности

За явяване на посочените изпити се подават заявления до 31.08.2020 г.  при техническия секретар на гимназията.

Уведомяваме всички ученици от минали години, че срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ сесия август-септември е от 01.07.2020г. до 17.07.2020г. (вкл.).

Учениците, които ще полагат Държавен изпит по теория на професията и специалността на 05.06. 2020 г. да се явят в училище от 08.00 часа, за проверка и пропускане по залите.

Дъравният изпит по практика на специалността е по график в указаните лаборатории и практики от 08.06 до 15.06.2020 г. в условията на предприети мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания.

График

държавни изпити по практика по специалността и професията за придобиване на трета степен на професионална подготовка за учебната 2019/ 2020 г.

XII В    –         I  група   –     08.06. и   09. 06. 2020 г.  – 7:30  –  13:30 часа    –  АТТ1; АТТ2          

                        II група   –   10.06  и  11.06. 2020 г.    –  7:30  –  13:30 часа    –  АТТ1; АТТ2

XII Г    –         I  група   –    08.06 и  09.06. 2020 г.    –   13:30 – 19:30 часа    –   АТТ1; АТТ2          

                        II група   –    10.06  и  11.06. 2020г.    – 13:30  – 19:30 часа     –  АТТ1; АТТ2 

XII Д     –        I  група   –     12.06. и   15.06.2020 г.    –  7: 30  –13:30 часа     –  АТТ1; АТТ2                                          

                        II група   –    12.06  и   15.06.2020 г.     – 13:30  –  19:30 часа    –  АТТ1; АТТ2 

XII Е      –       I  група  –      08.06 и   09.06. 2020 г.   –   8 : 00  –  14:00 часа  –  Ел1;  Ел2            

                        II група –      10.06  и  11.06.2020 г.   –    8 : 00  –  14:00 часа  –  Ел1;  Ел2      

XII Ж     –      I  група  –      08.06 и   09.06. 2020 г.   –   8 : 00  –  14:00 часа  –  ЕК2;  ЕК4            

                        II група –      10.06  и  11.06.2020 г.   –    8 : 00  –  14:00 часа  –  ЕК2;  ЕК4      

XII З      –       I  група    –  08.06 и   09.06. 2020 г.   –       8 : 00  –  14:00 часа  –  Мехатроника            

                       II група –    10.06  и  11.06.2020 г.   –        8 : 00  –  14:00 часа  –  Мехатроника

XII И     –       I  група  –    08.06 и   09.06. 2020 г.   –      8 : 00  –  14:00 часа  –  ЕК1;  ЕК3            

                    II група –    10.06  и  11.06.2020 г.     –     8 : 00  –  14:00 часа  –  ЕК1;  ЕК3      


Уведомяваме всички ученици от минали години, че срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 04.03.2020г. до 15.03.2020г. (вкл.).


Държавни изпити по теория и практика на специалността за придобиване степен на професионална квалификация – Януарска сесия  

  1. Срок за подаване на заявления – 20.12.2019г.
  2. Държавен изпит по теория на професията– 22.01.2020г.
  3. Държавен изпит по практика на професията – 23 и 24. 01.2020г. за всички специалности

Заповеди на Mинистъра на образованието и науката за провеждане на ДЗИ

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация


Важно за завършилите 12 клас през учебната 2018/19 година и минали години

–         Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на СПК /степен на професионална квалификация/ – 11.09.2019г.

–         Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на СПК /степен на професионална квалификация/ –  12 и 13.09.2019г.

За явяване на посочените изпити се подават заявления до 30.08.2019 г. при техническия секретар.

Заповед № РД 09-1710 / 29.08.2018г. на Mинистъра на образованието и науката за провеждане на ДЗИ

%d блогъра харесват това: