ДЗИ и ДИ по специалността

Напомняме на всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на сесия август-септември 2022 г, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация се подават от 06.02.2023 г. до 17.02.2023 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година