BulgarianEnglishGerman

 

img_20160929_181614

На 29 септември в Морско казино – Бургас беше представена  книгата на проф. Дамян Попхристов „За богомилите – от уста на ухо“. На проявата присъстваха и група ученици от Х д клас в ПГМЕЕ. Професор Попхристов повече от 25 години

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 04.10.2016 г. (вторник) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от VIIIГ, VIIIЖ, всички IX и всички XI класове. На 05.10.2016 г. (сряда) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от VIIIЗ, VIIIИ, всички X

Дуалното обучение в ПГМЕЕ-Бургас.

dsc_0005

На 19.09.2016 год.  беше поставено началото на дуалното обучение в Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника  в Бургас. На форума /срещата/  присъстваха г-жа Роза Желева – директор на ПГМЕЕ гр. Бургас,  Румяна Костадинова експерт  професионално обзразование в МОН , Васил Радойновски –

Откриването на новата 2016/2017 учебна година е на 15.09.2016г. от 9.00ч. Учениците трябва да са в двора на ПГМЕЕ в 8.45ч. с ученическа униформа. Д Н Е В Е Н  Р Е Ж И М за учебната 2016/2017 година Продължителност

Държавен изпит по теория и практика на професията

Държавният изпит по практика е на 07 и 08 септември от 08.00ч. а по теория на професията е на 09.09.2016г. от 8.00ч. Учениците трябва да са в училище в 7.30ч.

Родителска среща за новоприетите ученици

На 08.09.2016г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за осмите класове и 9д клас.

От 25.08.2016г. до 27.08.2016г. от 20.00ч. и на 28.08.2016г. от 21.00ч.   в двора на ПГМЕЕ ще се проведе Мотор шоу „Полицейска академия“. За ученици от ПГМЕЕ-вход 7.00лв срещу представена ученическа карта или бележник.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всички родители от родителските тройки, които желаят да се включат като членове на Обществения съвет на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, в срок до 19.08.2016 г. да подадат заявление.

Записани ученици и свободни места за учебната 2016/2017г.

Свободни места за учебната 2016/2017г. – прием след 8 клас след III класиране За свободните места за специалност „Автотранспортна техника“ – прием след 8 клас се приемат заявления до 14.09.2016 г. Списък на записаните ученици след 8 клас III класиране

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2016/2017г.