Важно за завършилите 12 клас през учебната 2018/19 година и минали години

–         Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на СПК /степен на професионална квалификация/ – 11.09.2019г. –         Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на СПК /степен на професионална […]

Мобилност по проект “Усвояване на ключови компетентности и умения по специалности Промишлена електроника и Електрообзавеждане на производството чрез практика в реална среда – SkillsEquip” в Португалия

От 28.06.2019г. до 11.07.2019г. двадесет и шест ученици и учители проведоха практически занятия във водещи фирми в областта на електрониката и електротехниката в Португалия. Практиката се проведе в две направления […]

Трето място за ПГМЕЕ в Националния ученически конкурс  “Посланици на здравето” 2018/2019

Участието на ПГМЕЕ в Националния ученически конкурс  “Посланици на здравето” 2018/2019, иницииран от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда […]