На 30.09.2015г. ученици от 10а клас с ръководител Даниела Русева от ПГМЕЕ посетиха новооткритото регионално предприятие за третиране не отпадъци „Братово-запад“. Мероприятието беше организирано със съдействието на Община Бургас. Учениците разгледаха най-модерната на Балканския полуостров пречиствателна станция за  – съоръженията

Ученици от ПГМЕЕ на регионален форум „Конференция на бъдещето“

На 29.09.2015г. в културен център Морско казино, се проведе Регионален форум „Конференция на бъдещето“. Целта на форума беше да изготви визията за предизвикателствата пред младите хора от Югоизточна България, както и да се подпомогне изготвянето на Национална програма за младежта,

Евепойски дни на спорта в ПГМЕЕ

На 25.09.2015г. във връзка с Евепойския ден на спорта, част от Европейската седмица на движението под мотото за здравословен живот и спортуване през целия живот, в ПГМЕЕ се проведоха три спортни меропрития. Под организацията на г-н Водев ученици от училището

15 септември 2015г.

Откриване на учебната 2015/2016 година

Заповядайте на 15.09.2015г. в 9.00 часа в двора на ПГМЕЕ за официалното откриване на новата учебна година.

Родителска среща

На 8.09.2015г. от 18.00ч. в ПГМЕЕ ще се проведе родителска среща за новопостъпилите ученици от 8клас и 9д клас. КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАЯ VIIIв Електрообзавеждане на транспортна техника инж. Боряна Митева 17 VIIIг Автотранспортна техника инж. Стефка Велкова 19

Държавният изпит по теория на професията ще се проведе на 10.09.2015г. от 8.00ч. На 8.09 и 9.09.2015г. ще се проведе Държавният изпит по практика на професията от 8.00ч. Учениците трябва да са в училище в 7.30ч.  

Свободни места след 7-ми клас прием 2015/2016г. четвърто класиране

Електрообзавеждане на производството – 1 бр. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА УЧЕБНА 2015/2016г.

Свободни места за ученици за учебната 2015/16 учебна година:

Специалност „Промишлена естетика и дизайн“-IX клас-1 място Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ “-IX клас-1 място Специалност „Промишлена електроника“-X клас-1 място Специалност „Промишлена естетика и дизайн“- X клас-3 места Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ -X клас-1 място Специалност „Автотранспортна техника“ –

Списък на приетите на ПЪРВО класиране след VIII клас – специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Списък на приетите на ПЪРВО класиране след VIII клас – специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА