Грипна ваканция

Грипна епидемия е обявена в град Бургас. Решението е взето на заседание на Регионалния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания. От 20.01.2015г до 23.01.105г  е обявена и грипна ваканция за учениците в общината. Епидемията е обявена в цялата

Родителска среща

На 20.01 2015г./вторник/  ще се проведе родителска среща за учениците от 8а,в,г клас, 9 и 11 клас. На 21.01.2015г. /сряда/ ще е родителаската среща на класовете 8е, ж, з, и,  10 и 12  клас.

Никулденската кулинарна изложба

И тази година училището ни се потопи в атмосферата на Никулден – празника на нашия град. Учениците от осмите класове и 9д клас организираха кулинарна изложба. Сред ястията не липсваха нито питите, нито витите баници, нито рибата, сладките и кексовете.

ЗИМНИ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ В ПГМЕЕ

Днес съвременните българи все по-често се връщаме десетки години назад в миналото с надеждата, че ще възстановим липсващата ни връзка с мощните корени на българския дух, с желанието да почерпим живителни сокове от родовата памет, да заживеем с истинските непреходни

ПРИЗОВИ МЕСТА В ИНДИВИДУАЛНОТО И ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ 2014 – ГРАД БУРГАС

Ученици от ПГМЕЕ се представиха успешно на ХVІІ Регионално състезание по математика „Свети Николай Чудотворец“, посветено на празника на град Бургас. Състезанието по традиция бе организирано от Съюза на математиците в България – секция Бургас и подкрепено от РИО –

Състезание за бързина, ориентация и съобразителност „URBAN ECO RACE“

На 25.11.2014 г., вторник, в Бургас се проведе състезание за бързина, ориентация и съобразителност „URBAN ECO RACE“. То е част от кампанията за информиране на обществеността за приноса на ЕС и популяризиране на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт

На 12 и 13. 11 2014г.  20 ученици от специалност „ Ел. обзавеждане на производството-  9, 10 11, 12 клас, ръководени от учителите: инж. Албена Колева, инж. В. Маркова и инж. Ст. Димитров, посети малката ВЕЦ „Енина” в подножието на връх Бузлуджа и

На 01.11.2014г. във Физическия факултет на СУ”Св.Климент Охридски” се проведе олимпиада по експериментална физика, организирана от Съюза на физиците в България. Участваха двама ученици от нашето училище – Радостин Георгиев от Xи клас и Никола Данабашев от XIи клас с

Училището – зона за филантропия

През 2014 ПГМЕЕ гр. Бургас беше избрано и включено да работи по проект „Училището – зона за филантропия“, към Националния алианс за работа с доброволци (НАРД). Основната цел на проекта е мотивиране и оказване на подкрепа на училищните общности да

Във връзка с природозащитното образование на подрастващото поколение Българското дружество за защита на птиците и Регионалният инспекторат по образованието  (РИО – Бургас) организираха състезание по орнитология – проект „Живот за Бургаските езера” Бургаските езера са част от европейски миграционен път