Посещение в Центъра за видео наблюдение и контрол на трафика

На 20.ІХ.2017 година ученици от 9Г  и 10Г класове от ПГМЕЕ- град Бургас, специалност „Автотранспортна техника”, посетиха Центъра за видео наблюдение и контрол на трафика под ръководството на инж.Иванка Иванова, […]

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 11.09.2017г. ОТ 18:00 ЧАСА

VIII Б клас – МЕХАТРОНИКА – кл.ръководител Монка Щерева – 15 стая; VIII Г клас – АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – кл.ръководител Дарина Фильовска – 17 стая; VIII Е клас – ЕЛ.ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО […]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 04.09.2017г. / понеделник / и 05.09.2017г. / вторник / от 8.00ч. ще се проведе Държавен изпит  по практика на професията за всички специалности. На 08.09.2017г. / петък / от […]

IV класиране след VII клас – специалност Електрообзавеждане на производството

Списък на приетите на IV класиране след VII клас за специалност Електрообзавеждане на производството Списък на кандидатите по БАЛ на IV класиране след VII клас за специалност Електрообзавеждане на производството

СВОБОДНИ МЕСТА – учебна 2017/2018г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – БУРГАС СВОБОДНИ МЕСТА – учебна 2017/2018г. ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС 1. Девети клас 1.1. Автотранспортна техника – 1 бр. 1.2. Промишлена електроника – 2 бр. 2. […]

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации Информация за добри практики, които са изведени от […]

ВТОРО класиране след VIII клас за специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Списък на записаните след VIII клас – ВТОРО класиране за специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Списък на приетите на ВТОРО класиране след VIII клас за специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Списък на кандидатите по […]