Проект „Ученически практики“ – 2

През месец февруари 2022 год. ПГМЕЕ стартира участието си в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) […]

Барселона 2022 – обучение по Проект №2020-1-BG01-КА101-078640  “Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването – Future now, по програма “ЕРАЗЪМ+”

В периода 18 – 29 юли 2022 г. екип от дванадесет учители от ПГМЕЕ – Бургас взе участие в обучение по Проект № 2020-1-BG01-КА101-078640  “Формиране на умения за използване на […]

Ученици от Механото и студенти от бургаски ВУЗ ще реализират проекти по нова програма

Ученическият съвет на бургаската Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Студентският съвет на университет “Проф. д-р Асен Златаров” спечелиха финансиране на проектите си по новата програма “Общински младежки грант”, изпълнявана от […]

Министерството на електронното управление с инициатива за безопасен интернет за децата

Министерството на електронното управление (МЕУ) предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет. По данни на УНИЦЕФ поне  71 % от децата и младите хора играят или […]

20.07.2022

От 01.07 до 03.07.2022г.  ученици от 9-ти и 10-ти клас на ПГМЕЕ взеха  участие в изпълнението на проект „Предприемачество чрез ефективен мениджмънт“, финансиран по програма „Еразъм+”. Основните теми, които бяха […]

СВОБОДНИ МЕСТА за учебна 2022/2023г.

1. Специалност „ Мехатроника“ в Х клас                                                  – 3 места С разширено изучаване на чужд език – немски език 2. Специалност „Автотранспортна техника“ в Х клас                              – 2 места С […]

03.07.2022

За втора поредна година в ПГМЕЕ се осъществи проект в подкрепа на дуалното обучение за специалност Автомобилна мехатроника. Той се състоя  през  втория срок на учебната 2021/2022 в 10 д […]

IX МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “КОЙТО СПАСЯВА ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА”

“Необикновени постъпки на обикновени хора”. Конкурсът, организиран от Център за еврейско – българско сътрудничество “Алеф”, в продължение на девет години успява да привлече вниманието на младежите към темата за стойността […]