Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

– ЕСФ+ – ОП “Програма за образование”

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

БЮДЖЕТ 2024

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

– Местна дейност

– Дофинансиране

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

БЮДЖЕТ 2023

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

– Местна дейност

– Дофинансиране

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

– Местна дейност

– Дофинансиране

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.:

 – Държавни дейности

– ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

– Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

– Местна дейност

– Дофинансиране

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.:

 – Държавни дейности

ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

БЮДЖЕТ 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.:

 – Държавни дейности

 – Местна дейност

 – Дофинансиране

ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.:

 – Държавни дейности

 – Местна дейност

 – Дофинансиране

ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.:

 – Държавни дейности

 – Местна дейност

 – Дофинансиране

ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Оперативни програми – ДЕС – Еразъм

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.:

 – Държавни дейности

 – Местна дейност

 – Дофинансиране

ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

БЮДЖЕТ 2021г.

 – Държавни дейности

 – Местна дейност

 – Дофинансиране

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.:

Оперативни програми – ДЕС

ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Държавна дейност – приходи

Държавна дейност – разходи

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.:

Оперативни програми – ДЕС

ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Държавна дейност

ОП ЕСФ – Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.:

Държавни дейности

Оперативни програми – ДЕС

ЕСФ – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.:


БЮДЖЕТ 2020г.


Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.:

 – Държавни дейности

 – Местна дейност

 – Дофинансиране

 – Оперативни програми – ДЕС

 – Оперативни програми – ДМП

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.:

 – Държавни дейности

 – Оперативни програми – ДЕС

 – Оперативни програми – ДМП

 – Местна дейност

 – Дофинансиране

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.:

 – Държавни дейности

 – Оперативни програми – ДЕС

 – Оперативни програми – ДМП

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.:

 – Държавни дейности

 – Оперативни програми – ДЕС

 – Оперативни програми – ДМП


БЮДЖЕТ 2019г.


Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.:

 – Държавни дейности

 –  Местна дейност

 – Дофинансиране

 – ЕРАЗЪМ

 – ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

 – ДОМИНО


OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.09.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.:

 – Държавни дейности

 – Местна дейност

 – Дофинансиране

 – Европейски структурни фондове

 – Други международни програми

 – Други средства на Европейския съюз


OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.03.2018г.

ОТЧЕТ 2017 г. И БЮДЖЕТ 2018г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.12.2017г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.09.2017г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.06.2017г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.03.2017г.

ОТЧЕТ 2016 г. И БЮДЖЕТ 2017г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.12.2016г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.09.2016г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.06.2016г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.03.2016г.

ОТЧЕТ 2015 г. И БЮДЖЕТ 2016г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.12.2015г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.09.2015г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.06.2015г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.03.2015г.

ОТЧЕТ 2014 г. И БЮДЖЕТ 2015г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.12.2014г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.09.2014г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.06.2014г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.03.2014г.

ОТЧЕТ 2013 г. И БЮДЖЕТ 2014г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.09.2013г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 30.06.2013г.

OТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ПГМЕЕ КЪМ 31.03.2013г.

БЮДЖЕТ ПГМЕЕ 2013г. 

БЮДЖЕТ ПГМЕЕ 2012г. 

БЮДЖЕТ ПГМЕЕ 2011г.