Кратка история

Запознайте се с историята на нашето училище! Ще намерите информация за развитието на гимназията в последните години и превръщането й в една от най-реномираните в гр.Бургас!

Инициатор за създаването на механотехническо училище в Бургас е синът на Райна Княгиня – Георги Дипчев, който от 1920 г. работи като инспектор по парни котли в областта. По негово настояване Търговско – индустриалната камара – Бургас прави официално предложение пред правителството и така със заповед, съгласувана със Закона за бюджета за 1925/1926 г., на  29 август 1925 г. се открива Държавното практическо механотехническо училище в града. Приемат се ученици от цялата  страна със завършено основно образование. Курсът на обучение  е три години – IV, V и VI клас. Назначени са първите учители –  Съби Денев, Наньо Стойчев, Атанас Симеонов, Анани Цеков и директор – Георги Дипчев.

Георги Василев Дипчев е роден на 10 януари 1887 г. в Панагюрище. Завършил пети клас на Първа софийска гимназия и Морско училище, Варна. Назначен като учител от 29 август 1925 г. с откриването на Механотехническото училище в Бургас, а със заповед от 21 септември с.г. за изпълняващ длъжността директор. Остава да работи като учител до пенсионирането си през 1938 г. Преподава учебна практика – шлосерство . Умира на 21 ноември 1950 г.

Първата учебна година започва след водосвет на 17 септември 1925 г. с 82 ученици, разделени в две паралелки – 40 ковачи и 42  шлосери. Учебните занятия се провеждат в сградата на Търговската гимназия. С помощта на учениците в две от избените й помещения е устроена работилница, където от 1 февруари 1926 г. започват практическите занятия в ковачното отделение, обзаведено с едно огнище и една наковалня, и шлосерното – с 25 стиски /шлосерски менгемета/, една ръчна бормашина и един точилен камък.

В края на на 1925 г. от правителството и Търговско – индустриалната камара – Бургас са отпуснати  средства за построяване на собствена сграда. Проектът е възложен на архитект Славов и на 30 май 1926 г. е положен основният камък. Едновременно започва строежът на сутеренния етаж и на учебните работилници. След изливането на бетонната плоча в южното крило на сутерена са обзаведени четири  учебни и три малки стаи. Във вътрешния двор са построени четири отделения от учебните работилници. Официалното откриване на новата сграда става на 4 март 1927 г., след което занятията се преместват в нея.

Със заповед от 2 септември 1926 г. за изпълняващ длъжността директор на училището е назначен Константин Янчев.

Константин / Костадин / Янчев Димчев е роден на 14 май 1889 г. в  Самоков. Завършил гимназия. Следва инженерни науки в Германия като стипендиант на Министерството на търговията.  Не завършва поради здравословни причини. Учителства в механотехническите училища в София и Габрово. Изпълнява длъжността директор на  Практическото механотехническо училище в Бургас от 1926 г. до 1931 г. ( от март 1928 г. е титулярен директор ). Допринася много за развитието и укрепването на училището. Преподава по технически предмети и чертане. През учебните 1933/34 и 1934/35 години работи като ръководител на училището по метални занаяти, открито съвместно с Търговско – индустриалната камара. Умира във Виена през 1936 г. при операция.

През 1930 г. с доброволен труд училището е водоснабдено, а за периода 1932 – 1934 г. с отпуснати от Търговско – индустриалната камара средства над сутерена е построен първият етаж на учебната сграда.

През 1928 г., 1931 г. и 1934 г. Бургаското практическо механотехническо училище участва със своя продукция в организираните изложби на промишлените училища в царството. Пред цялото българско общество то показва колко големи успехи е постигнало за краткото време от своето съществуване и получава заслужени похвали за инициативността и новаторството си.

От 1931 до 1935 г. директор на училището е инж. Лефтер Атанасов Янев. Той е роден през 1900 г. в с. Гюльовци, Бургаско. Завършва машинно инженерство в град Лвов – Полша. Работи като преподавател в Сливенското текстилно училище и в Габровското практическо механотехническо училище. През 1935 г. отива на работа в БДЖ, а след 9. IX. 1944 г. в “ГОРУБСО”. Починал  на 18 май 1964 г.

За пръв път през учебната 1934/35 година година последният клас специализира машинно монтьорство (ДВГ).

За периода 1935 – 1941 година в училището се сменят двама директори.

От 1 октомври 1935 г. до септември 1937 г. директор на Механотехническото училище в Бургас е инж. Иван Тошков. Той е роден в с. Сливополе, Врачанско. Завършва машинно инженерство в Швейцария. През септември 1925 г.  е назначен за директор на механотехническото училище в Казанлък. Умира през 1949 г.

Инж. Сотир Богданов  е  директор на училището от 1 октомври 1937 г. до март 1941 г. Роден е на 6 юни 1905 г. в  с. Върбовник, Благоевградско в учителско семейство. Завършва гимназията в Кюстендил като първенец на випуска, а  след това висше техническо образование в гр. Гент, Белгия. Работил е в механотехническото училище в София, в Министерството на благоустройството, като учител в Карлово, а след това отново в София. Хонорован асистент във ВМЕИ – София. Лауреат на орден „Кирил и Методий ” I –ва степен. Умира през 1985г.

Знаменателна в историята на училището е учебната 1939 / 1940 година. Най-после се увенчава с успех борбата на училищното ръководство, на дружеството на завършилите техници и на бургаската общественост. Със заповед на Министерството на търговията, промишлеността и труда през 1939 г. то става Държавно средно механотехническо училище „ Цар Борис III с петгодишен курс на обучение и приемен изпит по български език, аритметика, геометрия и рисуване.

На 24 май 1941 г. е осветено дареното от Дружеството на инженери и архитекти и Съюза на индустриалците в Бургас първо знаме на училището.  Негов кръстник става Матей Ив. Хаджипетров, председател на Търговско – индустриалната камара – Бургас. За знаменосец е избран отличният ученик Борис Лефтеров Христов.

През учебната 1941/42 година директор на училището става инж. Георги Стоев Кьосев. Той е роден на 30 май 1907 г. в Сливен. През 1924 г. завършва Механотехническото училище в София – минен отдел. Завършва инженерство през 1937 г. в Чехословакия. От 1939 г. работи като учител в Практическото механотехническо училище – Бургас. Назначен е за негов директор на 6 октомври 1941 г. и остава като такъв до 1953 г.

Животът в годините по време на Втората световна война и след нея никак не е лесен, но ентусиазмът и желанието за труд и учение са големи. През учебната 1945/46 година занятията отново се местят в Търговската гимназия, защото в сградата на училището са настанени съветски войници. Часовете по практика се провеждат в работилниците, които са изолирани с временна ограда. През същата година за пръв път в учебното заведение се приемат девойки и се откриват вечерни паралелки за обучение на средни техници със специалност „Машинна техника”.

През учебната 1947/48 година профилът на училището се разширява на Държавно средно механо-електро-техническо училище, а от 1949 г. става Механоелектротехническа гимназия, която след смъртта на Георги Димитров приема името му. Изработено е ново училищно знаме от червена коприна и дръжка с връх от бронз, излят от учениците.

През 1950 г. със заповед на Министерството на народната просвета към училището се открива задочно обучение, което по-късно, през учебната 1962/63 година, заедно с вечерното се обособява в отделно учебно заведение – Вечерен техникум по механотехника „Никола Й. Вапцаров”.

С оглед на нуждите на окръга и страната през 1953 г. с постановление на Министерския съвет на НРБългария Механоелектротехническата гимназия в Бургас се трансформира в Техникум по минна и рудна промишленост и преминава под прякото ръководство и финансиране от Министерството на тежката промишленост. За негов директор е назначен Димо Андреев. В техникума се приемат курсисти от цялата страна със завършен IX-ти клас и тригодишен курс на обучение и младежи, завършили XI-ти клас – с двегодишен.

Димо Андреев Димов е роден на 2 февруари 1911 г. в с. Кликач, окръг Бургаски. Завършил механотехническо училище в Русе и Висше търговско училище във Варна през 1941 г. От 5 март 1953 г. до 9 юни 1962 г. е директор на минния техникум, а след това на Техникум по механотехника „Георги Димитров” – Бургас.

През лятото на 1956 г. профилът на училището отново е променен и става Техникум по машиностроене и уредостроене, а от учебната 1958/59 година учебното заведение вече е Техникум по механотехника „Г. Димитров”.  Курсът на обучение става петгодишен с прием след завършен VII-ми клас.

Училището става тясно за постоянно нарастващия брой приети ученици. През април 1960 г. започва строежът на втори етаж  на техникума, който е завършен на 14 септември с.г.  Напълно е подменена и електрическата инсталация в цялата сграда.

През 1962 г. се променят изискванията за прием на ученици в техникума. Курсът на обучение става четиригодишен след завършен VIII клас.

За кратко, от месец май 1962 г. до декември 1962 г. директор на ТМТ е   инж. Борис Вангелов Гюпчанов. Роден на 4 юни 1926 г. в Бургас, завършил ВМЕИ – София през 1952 г. Изтеглен на работа в София, където по-късно става директор на ДСО Автотранспорт.

От 1 януари 1963 г. до 1972 г. директор на ТМТ ”Георги Димитров” – Бургас е инж. Стоян Радев Стоянов. Роден на 27 ноември 1921 г. в с. Железник, Бургаско. Завършва Икономически техникум – Бургас. Член на РМС. Активен борец против фашизма. Участник в Отечествената война. Продължава образованието си в ВИИ “К.Маркс” – София, учи 1 година, след което се прехвърля във ВМЕИ – София, където се дипломира през 1952 г. Работи в завод „В.Коларов” – Бургас последователно като технолог, началник производство и главен инженер. След напускането на ТМТ става председател на Държавен контрол. Носител на орден „За храброст” и „Народен орден на труда – сребърен”.

През април 1964 г. в ТМТ се въвежда кабинетната система. През следващите години се подменя  старата учебна мебел, преустройват се и се преобoрудват отделенията в учебната работилница.

Голяма придобивка за техникума е пуснатото в експлоатация през месец декември 1967 г. парно отопление. Условията за обучение и труд в класните стаи и работилниците стават значително по-комфортни.

Създаденият през 1968 г. Клуб за научно и техническо творчество на младежта (ТНТМ) с ръководител инж. Емил Пренеров постига големи успехи. Много от разработките на учениците са отличени със златни значки и участват на международни изложби. За активната си дейност в ТНТМ през 1985 г. младежката организация в техникума е удостоена с Народен орден на труда-сребърен.

От ноември 1972 г. до септември 1990 г. за директор на техникума е назначен инж.Тодор Енчев Янев. Роден на 24 септември 1930 г. в с. Поляново, окр. Бургаски. Завършил ВМЕИ – София. Преподава електротехника. Под неговото ръководство е направено много за създаването и обзавеждането на нови учебни лаборатории, както и за оборудването на учебните работилници.

През 1972 г. по решение на педагогичския съвет е създаден ученически завод със 120 участници. Негов директор е ученикът от 3а курс Андон Стоянов и конструктор Станимир Колев от 3г курс. Учениците работят в завода напълно самостоятелно в извънучебно време, без контрол от страна на преподавателите.

През учебната 1973/74 година в ТМТ започва прием на завършили XI клас (средно образование) с двегодишен срок на обучение, дипломиращи се като средни техници.

За пръв път в края на учебната 1974/75 година държавните изпити в техникума се провеждат чрез защита на дипломни работи от четвърто-курсниците. Разработките на учениците са на високо техническо ниво. Изготвени са над 70 макета за онагледяване на учебния процес.

С Указ № 955 на Държавния съвет на НРБ от 21 май 1975 г. по случай своята 50-годишнина и за дългогодишната си учебно-възпитателна дейност ТМТ е награден с орден “Кирил и Методий” – І степен.

През следващите години се обръща голямо внимание за подобряване на  учебно-методическата работа в техникума – провеждат се практикуми, научно-теоретически конференции, изнасят се лекции от представители на Института за усъвършенстване на учители. Част от преподавателите защитават клас квалификация. Продължава и работата по обновяване и обогатяване на материалната база.

         Възпитаниците на училището постигат успехи не само в учебната и практическата дейност, а имат и много творчески изяви. С голяма популярност в града е създаденият още през 1942 г. от учителя Съби Денев оркестър за духова музика. Награди от прегледите на художествената самодейност имат мъжкият хор и танцовата трупа. На особена почит в ТМТ е и спортът. Представителните отбори на училището традиционно заемат челните места на градски, окръжни и зонални първенства. През учебната 1977/78 година футболният отбор на техникума става шампион на републиканското първенство за средношколци.

Във връзка с реформа в образованието през 1982/83 учебна година в техникума са разкрити 2 паралелки УПК със специалност „Оператор на металорежещи машини” и „Монтьор на ел.уреди и апарати” за обучение на ученици от II и III степен на ЕСПУ. Дългогодишният опит на колектива на ТМТ в професионалното образование е от решаващо значение за добрата техническа подготовка на младежите от тези класове.

Учебната 1985/86 година започва с нова  специалност в техникума и в УПК –“Промишлена електроника”. По този повод и в чест на 60-годишнината на ТМТ е обзаведена компютърна зала с 20 компютъра „Правец”.

През 1990/91 учебна година е разрешен прием на ученици след завършен седми клас, при петгодишен курс на обучение и интензивно изучаване на западен език. Приета е една паралелка по специалността “Електроника” с английски език.

Новият период в развитието на техникума се свързва с името на инж. Димитър Шишманов, който от 1986 г. е заместник директор по производствено обучение, а през 1990 г. става директор на ТМТ до пенсионирането си през 2010г. Под неговото ръководство училището успешно преминава през трудните години след 1989 г., когато започва преходът от централизирано управлявана към пазарна икономика и цялостната демократизация на обществения живот. Благодарение на съхранените дългогодишни традиции, на усилията и всеотдайността на своите учители, служители и ученици Механотехникумът успява да запази и дори да увеличи авторитета си като едно от най-добрите учебни заведения в Бургас.

Инж. Димитър Иванов Шишманов е роден на 15 септември 1945 г. в Бургас. Възпитаник е на Механотехникума, дипломиран през 1964 г. Висшето си образование получава във ВИММЕСС „Ангел Кънчев” – Русе, специалност „Ремонт и експлоатация на автомобили, трактори и двигатели с вътрешно горене”. Постъпва в ТМТ като заместник директор по производствено обучение през 1986 г., а от 1990 г. до 2010 г. е негов директор.

През учебната 1990/91 година е осъществен контакт с Държавно професионално училище в град Дегендроф, Германия. Разменят се гостувания и се обменя опит за професионалното образование. От немска страна е получена и значителна материална помощ – финансови средства, инструменти и машини, лек автомобил БМВ 520i, компютърна система, учебници и техническа литература на немски език.

С протокол на Педагогическия съвет от 28 юни 1991 г. от названието на училището отпада името на Георги Димитров и то става Техникум по механотехника – Бургас.

През 1991/92 учебна година приемът след седми клас вече става на 4 паралелки – две с английски по специалността “Електроника” и две с немски език, съответно по “Електрообзавеждане на промишлените предприятия” и по “Автомобили и кари”.

На 30 юни 1992 г. със Заповед на МОН е закрит Вечерният механотехникум и ТМТ поема активите и архива му.

През 1993 г. ТМТ, който дотогава е бил към Обединено бюджетно счетоводство „Зора” заедно с други училища от града, преминава на самостоятелна бюджетна сметка към Община Бургас.

През учебната 1998/99 година се възобновява традицията в техникума да съществува Училищно настоятелство. То е регистрирано по Закона за лицата и семейството и негов пръв председател става инж. Пешо Иванов Иванов. След пререгистрацията му по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2003 г. за председател е избран инж. Красимир Георгиев Крумов.

За да отговори на новите изисквания към професионалната квалификация през последните години, от 1998/99 учебна година в ТМТ е разкрита нова специалност – микропроцесорна техника с английски език.

С помощта на бившия си възпитаник Иван Колев през 2000 г. ТМТ се  включва в проекта “Schools Online” с ръководител за България проф. Минко Балкански, откъдето получава нова техника за компютърния кабинет в стая № 33, т.нар. Виртуална класна стая, а през учебната 2000/2001 г. чрез Корпуса на мира с помощта на доброволеца Брайън Гранджийн, за когото в училището се пазят най-сърдечни спомени, е оборудван компютърен кабинет в 31 стая.

По повод 75-годишния юбилей през 2000 г. започва възраждане на традициите в извънкласната работа на техникума. Сформирани са танцов и естраден състав. Под ръководството на Купен Воденичаров е сложено началото на  нов оркестър за духова музика. Излиза юбилеен вестник, който дава повод за ежегодното издаване на училищен вестник ”Свободен час”, който от 2002 г. излиза в нов формат като електронно издание, а от 2012 г. е преименуван  ”Посоки”.

От 2001 г. ТМТ контактува с Професионално техническо училище от град Чорлу, Турция. Там са гостували танцовият състав, духовата музика и много учители и ученици от техникума.

През учебната 2001/2002 година съвместно с Община Бургас и „Благоустройствени строежи” ЕООД техникумът изпълнява проект „Оптимизация на растителни инфраструктурни елементи за подобряване на микроклимата в района на училищните сгради” на Сдружението на биолозите – Бургас, финансиран от програма ФАР на ЕС за България. Координатори на дейностите за ТМТ са учителката по биология Ганка Атанасова и пом.директорът по АСД Янка Стоянова. Във вътрешния двор на техникума е създадено място за отдих с 28-метрова пергола и пейки, заобиколени от вечнозелени дървета и храсти. Около училището е изграден зелен пояс, облагородени са тревните площи.

С оглед на новите изисквания пред образователната система, необходими за приемането на България в Европейския съюз, от 2003 г. ТМТ се преименува в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) – Бургас. Към традиционните за техникума специалности в областта на технологията на машиностроенето, двигателите с вътрешно горене, ел.обзавеждането на производството, промишлената електроника и по-скорошната  микропроцесорна техника се добавят нови: художествена обработка на метали, промишлена естетика и дизайн, инсталационен техник, ел.мрежи и централи, електрически инсталации, компютърни мрежи.

        В ПГМЕЕ ученическото творчество, спортът, художествената самодейност са били винаги на почит. Многобройни са наградите от общински, регионални и национални състезания, олимпиади и турнири. Традиционно силно е представянето на училището на състезанията по физика, техническо чертане, информатика и информационни технологии. Не са малко и талантите в областта на хуманитарните дисциплини и изкуствата. Спортните постижения също са на високо ниво. Училищният отбор по бадминтон – девойки се класира на трето място на световните ученически игри в  Люксембург през 2004 г., а отборът по плуване на ПГМЕЕ през 2005 г. е първенец от  републиканското първенство.

Училищният живот в ПГМЕЕ е изпъстрен и с много културни събития. Организират се вечери и концерти по различни поводи, отбелязват се годишнини на исторически личности, народни празници и обичаи. С особена тържественост се посреща празника на Бургас – Никулден. Традиционни за този ден стават състезанията ”Стани умен” и ”Минута е много”, презентациите в Регионалния музей, кулинарните изложби в училище и др.

През учебната 2004/2005 година в гимназията започва мащабен ремонт. Изцяло са подменени отоплителната инсталация, дограмата, улуците и покрива на сградата. Основно са ремонтирани 4 класни стаи и фитнес залата, библиотеката е изместена в по-просторно помещение с обособена читалня. Изцяло са обновени сервизните помещения в училището. Коридорите са измазани и боядисани.

След влизането на България в Европейския съюз през 2007 г. се отварят много програми – европейски и национални, с чиято финансова помощ се дава възможност за подобряване на средата в училище, повишаване на квалификацията на педагогическите кадри, повишаване на ефективността на обучението, осигуряване на извънкласни занимания за учениците и т.н.

Ръководството и колективът на ПГМЕЕ – Бургас активно се включват в изготвянето на проекти за участие както в националните, така и в оперативните програми на ЕС. Спечелените проекти са от голямо значение за просперитета на училището, особено след въвеждането на делегираните бюджети в образователната система.

По НП „Училището – територия на учениците” в гимназията е създаден училищен музей, а чрез НП „Модернизиране на системата за професионално образование” е обновено оборудването в работилницата по ДВГ. По НП „С грижа за всеки ученик” в ПГМЕЕ се създават клубове за работа с талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Фондът на библиотеката е обогатен с нови справочници и книги по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерството на културата. Няколко години поред ПГМЕЕ се възползва от финансовата помощ по НП „Оптимизация на училищната мрежа” за изплащане на обезщетения на персонала и за осигуряване на заместване на отсъстващи учители, както и по                              НП „Диференцирано заплащане”.

През месец юли 2010 г. след спечелен конкурс директор на ПГМЕЕ – Бургас става инж. Роза Арсова Желева. Родена на 8 декември 1966 г. в Смолян. Завършила  средното си образование в ТХВП – Пловдив, а висше със специалност „Електронна техника и микроелектроника” във ВТУ „Ангел Кънчев” – Русе. От 1993 г. работи в ТМТ като механик, а от 1995 г. като учител по електроника. През 2006 г. става пом.директор по учебната част в ПГМЕЕ, отговарящ за обучението по специалните предмети. Притежава II ПКС.

Под ръководството на първата жена директор в своята история учебното заведение продължава пътя си напред, отстоявайки  и доразвивайки постигнатото от своите предшественици.

Работата по националните и оперативните програми на ЕС продължава. Спечелен е нов проект по  НП „Модернизиране на системата за професионално образование” за закупуване на учебен автомобил и инструменти за работилницата по ДВГ. По НП „Модернизация на материалната база в училище” са получени средства за обновяване на мебелировката в класните стаи. По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” е оборудван кабинет с работни станции за чуждоезиково обучение и информационни технологии.

По ОП „Развитие на човешките ресурси” ПГМЕЕ се включва в проектите УСПЕХ – „Да направим училището привлекателно за младите хора”, „Ученически практики”, „Квалификация на педагогическите специалисти”. Спечелен е и проект по схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” съвместно с Пристанище Бургас ЕАД, по който е оборудвана модерна работилница по заваряване.

           Учители от гимназията работят по европейската програма ”Учене през целия живот” с два проекта – по секторна програма Леонардо да Винчи и секторна програма Коменски. По програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция ПГМЕЕ се включва заедно с гимназията от гр. Царево в проект „Математиката – ключ към добросъседство” и печели проект Трансгранично сътрудничество в развитието на професионална обучителна система CAD/CAM с партньор Техническо-професионално училище в Къркларели, Турция.

За своето 90-годишно съществуване Механотехникумът е дал на българската икономика хиляди висококвалифицирани технически специалисти, които работят в почти всички предприятия на територията на областта и страната като изпълнителски и ръководни кадри.