Иновативна паралелка

На 20.03.2018г. се проведе иновативен урок по математика в VIIIБ клас „ДА РАЗЧУПИМ ГЕОМЕТРИЯТА“

Цел на урока бе да се обобщят знанията за окръжност и ъглите, свързани с нея.
Чрез изработване на различни ситуации, учениците да видят и „пипнат“ геометричните построения, да си обяснят основните ситуации и да ги прилагат на практика.
Учениците са разделени на 6 екипи  по 4 човека. Всяка група работи по едни и същи задачи и с еднакви материали – декоративна тел, цветни ленти, прозрачни дискове. Изработените „чертежи“ и работни листи се проверяват и оценяват в края на часа.


Иновативен урок по немски език: Deutsch ist süß

На 2.03.2018 година в ПГМЕЕ се проведе един малко по-различен урок по немски език с учениците от 8б клас. Гости бяха: г-жа Роза Желева /директор на ПГМЕЕ/, г-жа Томицина и г-жа Георгиева /зам. директори/ и г-жа Щерева /класен ръководител/. Учениците си припомниха и обобщиха чрез интерактивни упражнения лексиката от тема: Wohnen und Mein Zuhause. Те изпълниха различни задачи, работейки по групи. С интерес бе посрещната и изпълнена визуалната диктовка, която беше предизвикателство за въображението и пространственото мислене на учениците, както и за познанията им по немски език. В края на урока имаше награда за добрата работа не само за конкретния урок, но и за целия първи учебен срок – голяма и много вкусна шоколадова торта, посветена на постижението: 1000 научени J думи по немски език!

Интегриран урок  – лабораторно упражнение по физика и математика

На 20.02.2018г се проведе интегриран урок  лабораторно упражнение по физика и математика.
Темата на урока беше „Определяне център на тежестта на пластинки с правилна и неправилна форма“. Учениците работиха по групи и изпълниха задачи, в които бе необходимо да приложат знания за равновесие на телата, център на тежестта, както и умения за намиране на геометричния център на правоъгълник и триъгълник. В спокойна и творческа обстановка, чрез ползотворна комуникация между членовете на екипа и с помощта на г-жа Христова и г-жа Щерева, бяха попълнени протоколи и предадени за проверка.


Учебна екскурзия в Созопол

 


Провеждане на интегриран – триизмерен урок /Биология – ИИ – ИТ/ на тема Клетка  в 8б клас


В час за упражнение по математика се използва екипна работа на учениците, която им дава възможност да решат повече задачи отколкото биха решили индивидуално и да представят различни варианти за решаване им. При екипната работа има доверие между членовете на екипите, като всеки поема стъпка от решението на поставената задача когато е избран вариант за решаването и. Членовете на екипите взаимно се подкрепят, окуражават и аплодират успехите си.


Интегриран урок на Татяна Ботева и Светозар Люцканов в 8 “б” клас на тема “Пазари – исторически и съвременни аспекти” – 26.10.2017г.