Важни дати за 12 клас

На вниманието на завършилите 12клас през учебната 2017/2018г. и минали години

Подаване на заявления за Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията – януарска сесия – до 19.12.2018г.

Държавни квалификационни изпити

Теория – 23.01.2019г.

Практика – 24.01.2019г. и  25.01.2019г.


Дните 18.06, 19.06 и 20.06 .2018 г. за времето от 10:00 до 12:00 и от 13:30 до 15:30 часа в стая № 23,  зрелостниците могат да се запознаят със своите оценени писмени работи срещу документ за самоличност и в присъствие на представители на училищната зрелостна комисия.


Държавни квалификационни изпити

Теория – 06.06.2018 г. / сряда/

Практика – по график

XII А   –     I група – 28 и 29.05.2018  г.          II група – 30 и 31.05.2018 г.

XII В   –     I група  –  28 и 29.05.2018 г.         II група – 30 и 31.05.2018 г.

XII Г    –    I група –  01 и 02.06.2018 г.          II група – 04 и 05.06.2018 г. 

XII Д   –     I група – 07 и 08.06.2018 г.           II група  – 09 и 11.06.2018 г.   

XII Е    –    I група – 04 и 05.06.2018 г.           II група и СФО – 07 и 08.06.2018 г. 

XII Ж   –    I група – 28 и 29.05.2018 г.           II група – 30 и 31.05.2018 г. 

XII З    –    I група – 28 и 29.05.2018 г.            II група -30 и 31.05.2018 г. 

XII И    –    I група – 04 и 05.06.2018 г.           II група – 07 и  08.06. 2018 г. 

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието и науката датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Юнска сесия за лица придобили право да се явяват на държавните изпити преди и през учебната 2017/ 2018 г. са както следва:
Държавен изпит теория – 06.06.2018 г.
Държавен изпит практика – по график
           Срок за подаване на заявления за явяване на Юнска сесия  – 09.05.2018 г


С ъ о б щ е н и е

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Януарска сесия за лица придобили право да се явяват на държавните изпити преди учебната 2017/ 2018 г. са както следва:
Държавен изпит теория – 25.01.2018 г.
Държавен изпит практика – 22 и 23.01.2018 г.
Срок за подаване на заявления за явяване на януарска сесия – 22.12.2017 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ за провеждане на поправителни изпити за учебната 2016/2017 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация учебна 2016 / 2017 година

СПИСЪК изпитни сгради за явяване на ДЗИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА/ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 год.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочни оценки за II учебен срок на учебната 2016/2017 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение

 

 

%d блогъра харесват това: