Важни дати за 12 клас и завършващите Втори ГЕ

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! Абитуриентите плащат сами здравните си вноски. Прочетете повече тук. Видео информация.

Информираме всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на предходни редовни и/или поправителни сесии, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация за майска сесия се подават от 06.02.2024 г. до 19.02.2024 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ХІІ КЛАС – УЧЕБНА 2023/2024 Г.