Важни дати за 12 клас

2017-11-27   С ъ о б щ е н и е

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Януарска сесия за лица придобили право да се явяват на държавните изпити преди учебната 2017/ 2018 г. са както следва:
Държавен изпит теория – 25.01.2018 г.
Държавен изпит практика – 22 и 23.01.2018 г.
Срок за подаване на заявления за явяване на януарска сесия – 22.12.2017 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ за провеждане на поправителни изпити за учебната 2016/2017 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация учебна 2016 / 2017 година

СПИСЪК изпитни сгради за явяване на ДЗИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА/ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 год.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочни оценки за II учебен срок на учебната 2016/2017 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение

На вниманието на учениците придобили право да положат Държавни квалификационни изпити преди учебната 2016/2017 година !

Съгласно зап. РД – 1166/19.08.2016 г. на МОН държавните изпити по теория и практика за придобиване степен на професионална квалификация Януарска сесия ще се проведат на:
23 и 24 януари 2017 година – практика на професията
26 януари 2017 година – теория на професията
Срокът за подаване на заявленията 20.12.2016 година.
 

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ХІІ  КЛАС

учебна 2016 / 2017 година

 
 
ВАЖНИ ДАТИ ДЗИ и ДКИ

ДЗИ  – Държавни зрелостни изпити

  • Български език и литература

–  19 май 2017 г., начало 8.00 часа

  • Втори държавен зрелостен изпит

                  –  22 май 2017 г., начало 8.00 часа

  • Държавен зрелостен изпит по желание:

от  26 май до 02 юни 2017г.

  • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистрирането им в софтуерния продукт – от 06 март до 17 март 2017 г.

·         при класните ръководители

·         Допускане до държавни зрелостни изпити  –  до 18 май 2017 г.

·         Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища и зали до 18 май 2017 г.

·         Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 18 май 2017 г.

·         Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – от 20 май до 04 юни 2017 г.

·         Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 9 юни 2017 г.

·         Тържествено раздаване на дипломите за випуск 2017 г. –  до 26 юни 2017 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИЯТА –  ДКИ

·       ДИ по теория на професията

                 – ІІІ степен на ПК  – 09.06.2017г.

·       ДИ по практика на професията

                 – по график за всички специалности  до 15.06.2017 г.

·       Подаване на заявления за допускане до ДИ – теория и практика на специалността  – краен срок 10.05.2017 г.

·       Подаване на заявления за вписване на средноаритметичната оценка по теория и практика на професията в дипломата –  краен срок 10.05.2017 г. !!!! (Като допълнителен зрелостен изпит)

 

Проект за обучение и придобиване на професионална квалификация по немската система (дуално обучение) за учебната 2016/2017г. в област Дегендорф – Бавария

%d блогъра харесват това: