Важни дати за 12 клас и завършващите Втори ГЕ

Напомняме на всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на сесия май-юни 2022 г, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация се подават от 27.06.2022 г. до 06.07.2022 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.


Напомняме на всички ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация се подават до 17.02.2022 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ХІІ КЛАС – УЧЕБНА 2021/2022 Г.


Напомняме на всички ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация се подават до 14.07.2021 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

Заповед – график за запознаване с оценените писмени изпитни работи

Напомняме на всички ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ се подават до 17.03.2021 г. (вкл.) на место в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.


Дните 21.09 и 23.09.2020 г. за времето от 09:30 до 10:30 и от 13:30 до 14:30 часа в стая № 23, в които зрелостниците да могат да се запознаят със своите оценени писмени работи срещу документ за самоличност и в присъствие на представители на училищната зрелостна комисия.


Уведомяваме всички ученици от минали години, че срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 04.03.2020г. до 15.03.2020г. (вкл.).


Завършване на ХІІ клас учебна 2019-2020г.


ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочни ценки за II учебен срок за учебната 2018/2019 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение – сесия август


СЪОБЩЕНИЕ

Държавеният изпит по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация ще се проведе на
 06.06.2019 г. / четвъртък/ .

Държавните изпити по практика на професията ще се проведат съобразно представения график за всички специалности:

XII А    –          I група – 03 и 04.06.2019                            II група – 05 и 07.06.2019 г.

XII В     –         група  – 30 и 31. 05.2019 г.                       II група – 03 и 04.06.2019 г.

XII Г    –         I група –  30 и 31. 05.2019 г.                      II група –  03 и 04.06.2019 г.

XII Д     –         група – 28 и 29. 05.2019 г.                      II група  – 05 и07.06.2019 г.

XII Е              група – 03 и 04. 06.2019 г.                     II група и СФО – 05и 07.06.2019 г.

XII Ж     –       група – 05,07 и  08. 06.2019 г.                II група – 08 и 10.06. 2019 г.

XII З      –        група – 03 и 04. 06.2019 г.                      II група – 05 и07.06.2019 г.

XII И     –        група – 30 и 31.05.2019 г.                      II група – 03 и  04.06.2019 г.

 Учениците да се явят в училище за изпитите в 7:30 часа.


На вниманието на завършилите 12клас през учебната 2017/2018г. и минали години

Подаване на заявления за Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията – януарска сесия – до 19.12.2018г.

Държавни квалификационни изпити

Теория – 23.01.2019г.

Практика – 24.01.2019г. и  25.01.2019г.


Дните 18.06, 19.06 и 20.06 .2018 г. за времето от 10:00 до 12:00 и от 13:30 до 15:30 часа в стая № 23,  зрелостниците могат да се запознаят със своите оценени писмени работи срещу документ за самоличност и в присъствие на представители на училищната зрелостна комисия.


Държавни квалификационни изпити

Теория – 06.06.2018 г. / сряда/

Практика – по график

XII А   –     I група – 28 и 29.05.2018  г.          II група – 30 и 31.05.2018 г.

XII В   –     I група  –  28 и 29.05.2018 г.         II група – 30 и 31.05.2018 г.

XII Г    –    I група –  01 и 02.06.2018 г.          II група – 04 и 05.06.2018 г.

XII Д   –     I група – 07 и 08.06.2018 г.           II група  – 09 и 11.06.2018 г.

XII Е    –    I група – 04 и 05.06.2018 г.           II група и СФО – 07 и 08.06.2018 г.

XII Ж   –    I група – 28 и 29.05.2018 г.           II група – 30 и 31.05.2018 г.

XII З    –    I група – 28 и 29.05.2018 г.            II група -30 и 31.05.2018 г.

XII И    –    I група – 04 и 05.06.2018 г.           II група – 07 и  08.06. 2018 г.

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието и науката датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Юнска сесия за лица придобили право да се явяват на държавните изпити преди и през учебната 2017/ 2018 г. са както следва:
Държавен изпит теория – 06.06.2018 г.
Държавен изпит практика – по график
           Срок за подаване на заявления за явяване на Юнска сесия  – 09.05.2018 г


С ъ о б щ е н и е

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Януарска сесия за лица придобили право да се явяват на държавните изпити преди учебната 2017/ 2018 г. са както следва:
Държавен изпит теория – 25.01.2018 г.
Държавен изпит практика – 22 и 23.01.2018 г.
Срок за подаване на заявления за явяване на януарска сесия – 22.12.2017 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ за провеждане на поправителни изпити за учебната 2016/2017 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация учебна 2016 / 2017 година

СПИСЪК изпитни сгради за явяване на ДЗИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА/ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 год.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочни оценки за II учебен срок на учебната 2016/2017 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение