Важни дати за 12 клас

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието и науката датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Юнска сесия за лица придобили право да се явяват на държавните изпити преди и през учебната 2017/ 2018 г. са както следва:
Държавен изпит теория – 06.06.2018 г.
Държавен изпит практика – по график
           Срок за подаване на заявления за явяване на Юнска сесия  – 09.05.2018 г.

 


С ъ о б щ е н и е

Съгласно заповед РД-09-4134/29.08.17 г. на министъра на образованието датите за провеждане на Държавен изпит по теория и практика на професията  за придобиване степен на професионална квалификация  – Януарска сесия за лица придобили право да се явяват на държавните изпити преди учебната 2017/ 2018 г. са както следва:
Държавен изпит теория – 25.01.2018 г.
Държавен изпит практика – 22 и 23.01.2018 г.
Срок за подаване на заявления за явяване на януарска сесия – 22.12.2017 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ за провеждане на поправителни изпити за учебната 2016/2017 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация учебна 2016 / 2017 година

СПИСЪК изпитни сгради за явяване на ДЗИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА/ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 год.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочни оценки за II учебен срок на учебната 2016/2017 г. на учениците от ХІІ клас в дневна форма на обучение

 

 

%d блогъра харесват това: