Седмично разписание

Седмично разписание за I учебен срок 2020/2021г.

I смяна – 8, 9, 10 клас
II смяна – 11, 12 клас

Д Н Е В Е Н  Р Е Ж И М
за учебната 2019/2020 година

Продължителност на учебния час – 40 минути

dnven_red

%d блогъра харесват това: