Клубове

Клуб” Художествено слово и театър”

Ръководител:Петя Канева

Дейността на клуба е свързана с усвояването на умения и техники за изразителното четене и възприемане на художествен текст.Учениците се упражняват в различни техники на говорене,дишане,артикулация,правоговор,четене на различни видове текст. Упражняването чрез различни методи цели да подобри литературните компетентности,които са основни за обучението по литература.Недостатъчният брой часове за практически упражнения по български език и литература създава сериозни трудности във възприемането и изучаването на литературните творби.Чрез допълнителните занимания се повишават езиковата култура,комуникативните способности,възпитаване на естетически вкус и отношение към изкуството.

Клуб „Дебати“

Ръководител: Надя Георгиева Николова

За първа година в ПГМЕЕ се създаде клуб „Дебати“, подобно на много други в цялата страна. Основната цел е да се обучат учениците в модерната дисциплина „Дебатиране“, да се явяват на национални състезания, организирани от Асоциацията по дебати и убедително да печелят. Освен насладата от спечеленото всеки участник в клуба ще получи и личната си награда, която не е материално съизмерима, а именно да усъвършенства уменията си за аргументиране в спор по различни лични или обществени теми и чрез силата на словото да бъде винаги победител.


Клуб „Бадминтон“ – Ръководител: Георги Власев

Секция „Тенис на маса“ –  Ръководител: Янко Димитров


 

Клубове от минали години:

Клуб «Млад редактор» – Петя Канева

Клуб „Млад редактор” е създаден с цел да развива творческия потенциал на учениците в ПГМЕЕ и да продължи традицията в издаването на училищния вестник. Клубът обхваща ученици със заложби в областта на художествената словесност, с интереси в журналистическата област, ученици с интереси в издателската дейност и проявяващи обществена активност.

Ученическата инициатива е водеща в дейността на клуба. Електронният вариант на училищния вестник е тяхно дело, а ролята на ръководителя на клуба се състои в подпомагане на ученическата активност, указания и насоки при създаването на материалите.

Клуб «Математикa» –  ръководител Надежда Йорданова

В клуб „Математика“  участват ученици от 12 клас. Целите в работата на клуба са:

  • развитие на интереса към математиката и логическото мислене;
  • надграждане на знанията;
  • усвояване на нови математически принципи за решаване на задачи;
  • изграждане на умения за работа в екип;
  • бърза и точна ориентация;
  • изграждане на състезателен дух и увереност в собствените знания и възможности;
  • подготовка за ДЗИ;
  • подготовка за кандидатстудентски изпити;
  • участие в олимпиади, състезания и математически турнири.

Учениците работят с желание и са убедени, че усилията и труда, който полагат ще им помогнат за тяхната бъдеща професионална реализация.

Клуб «Комиците» – Надя Г. Николова

Клуб «Превенции» – Ганка Гюбелева

Въпросите, които се обсъждат в клуба помагат на учениците за изграждане на ново поведение и отношение към здравето. Те допринасят за осъзнаване, че здравето е ценност, то е сила, която дава не само физическа, но и психическа мощ, прави ни свободни, щастливи и  добри. Учениците възприемат идеята, че всички сме отговорни за своето здраве и за своя избор, свързан с него. Основните модули на програмата са:

1.    Превенция срещу ХИВ /СПИН
2.    Тютюнопушенето и нашето здраве – краткотрайни и дълготрайни ефекти от  тютюнопушенето.
3.    Алкохолът и другите наркотици. Въвеждащи наркотици, стадии на употреба.
4.    Здравословно хранене /разпознаване на вредните храни, умението ни да се ориентираме по етикетите/.
5.    Полово предавани инфекции.
6.    Агресията в училище – фактори, допринасящи за агресията.

Клуб «Млад машиностроител» – Веселина Кашукеева

Клуб ” Млад машиностроител” към ПГМЕЕ- гр. Бургас има за задача да осигури добра теоретична подготовка на учениците, участващи в него. Растящият обем и сложност на техническата информация в съвременното производство предявяват високи изисквания към техническите кадри. За да се справят с тези повишени изисквания, учениците трябва с лекота да си служат с различни видове чертежи; да обменят техническа информация като ползват знания по техническа механика, машинни елементи, електротехника, информационни технологии. Клубът залага основите на подготовката за активно творческо участие в бъдещи състезания, олимпиади на областно и национално ниво в направление машиностроене.

Клуб «Млад дизайнер» – Златина Тренчева-Браткова

В клуба учениците имат възможност да се занимават с рисуване върху стъкло, работа с темперни бои, рисуване със сух пастел, акварел, смесени техники, графични рисунки с въглен, туш, молив и други. Изработват картички и сувенири, свързани със зимните и пролетните празници, участват в украсата на училището за тържества, организират тематични, общи, съвместни и самостоятелни изложби.
Клубът се посещава от ученици, които имат изразен интерес към изобразителните изкуства и желаят да свържат своята по-нататъшна реализация с дизайна, архитектурата, приложно декоративните или изящните изкуства.

Духова музика – Красимира Воденичарова

Ученическите  духови оркестри са състави с доказано дългогодишно присъствие в масовата музикална практика в България. Тяхната възпитателна роля е многостранна. Участието в ученически духов оркестър е мощен стимул за музикалното и емоционално-нравственото развитие на подрастващите. То възпитава постоянство, отговорност, дисциплина, усет за работа в екип и осъзнато търсене на художествени ценности.

Съществуването на духов оркестър в ПГМЕЕ е традиция. След запознаването с различните видове медни духови инструменти и овладяването на звукоизвличането от тях, учениците заучават определен репертоар (маршове, възрожденски песни и др.), подходящ за участие в различни мероприятия, празници и фестивали.

Спортни секции:

Волейбол – Марчо Водев

Хандбал – Янко Димитров

%d блогъра харесват това: