Клубове от минали години

 

Клуб «Млад редактор» – Петя Канева

Клуб „Млад редактор” е създаден с цел да развива творческия потенциал на учениците в ПГМЕЕ и да продължи традицията в издаването на училищния вестник. Клубът обхваща ученици със заложби в областта на художествената словесност, с интереси в журналистическата област, ученици с интереси в издателската дейност и проявяващи обществена активност.

Ученическата инициатива е водеща в дейността на клуба. Електронният вариант на училищния вестник е тяхно дело, а ролята на ръководителя на клуба се състои в подпомагане на ученическата активност, указания и насоки при създаването на материалите.

Клуб «Математикa» –  ръководител Надежда Йорданова

В клуб „Математика“  участват ученици от 12 клас. Целите в работата на клуба са:

  • развитие на интереса към математиката и логическото мислене;
  • надграждане на знанията;
  • усвояване на нови математически принципи за решаване на задачи;
  • изграждане на умения за работа в екип;
  • бърза и точна ориентация;
  • изграждане на състезателен дух и увереност в собствените знания и възможности;
  • подготовка за ДЗИ;
  • подготовка за кандидатстудентски изпити;
  • участие в олимпиади, състезания и математически турнири.

Учениците работят с желание и са убедени, че усилията и труда, който полагат ще им помогнат за тяхната бъдеща професионална реализация.

Клуб «Комиците» – Надя Г. Николова

Клуб «Превенции» – Ганка Гюбелева

Въпросите, които се обсъждат в клуба помагат на учениците за изграждане на ново поведение и отношение към здравето. Те допринасят за осъзнаване, че здравето е ценност, то е сила, която дава не само физическа, но и психическа мощ, прави ни свободни, щастливи и  добри. Учениците възприемат идеята, че всички сме отговорни за своето здраве и за своя избор, свързан с него. Основните модули на програмата са:

1.    Превенция срещу ХИВ /СПИН
2.    Тютюнопушенето и нашето здраве – краткотрайни и дълготрайни ефекти от  тютюнопушенето.
3.    Алкохолът и другите наркотици. Въвеждащи наркотици, стадии на употреба.
4.    Здравословно хранене /разпознаване на вредните храни, умението ни да се ориентираме по етикетите/.
5.    Полово предавани инфекции.
6.    Агресията в училище – фактори, допринасящи за агресията.

Клуб «Млад машиностроител» – Веселина Кашукеева

Клуб ” Млад машиностроител” към ПГМЕЕ- гр. Бургас има за задача да осигури добра теоретична подготовка на учениците, участващи в него. Растящият обем и сложност на техническата информация в съвременното производство предявяват високи изисквания към техническите кадри. За да се справят с тези повишени изисквания, учениците трябва с лекота да си служат с различни видове чертежи; да обменят техническа информация като ползват знания по техническа механика, машинни елементи, електротехника, информационни технологии. Клубът залага основите на подготовката за активно творческо участие в бъдещи състезания, олимпиади на областно и национално ниво в направление машиностроене.

Клуб «Млад дизайнер» – Златина Тренчева-Браткова

В клуба учениците имат възможност да се занимават с рисуване върху стъкло, работа с темперни бои, рисуване със сух пастел, акварел, смесени техники, графични рисунки с въглен, туш, молив и други. Изработват картички и сувенири, свързани със зимните и пролетните празници, участват в украсата на училището за тържества, организират тематични, общи, съвместни и самостоятелни изложби.
Клубът се посещава от ученици, които имат изразен интерес към изобразителните изкуства и желаят да свържат своята по-нататъшна реализация с дизайна, архитектурата, приложно декоративните или изящните изкуства.

Духова музика – Красимира Воденичарова

Ученическите  духови оркестри са състави с доказано дългогодишно присъствие в масовата музикална практика в България. Тяхната възпитателна роля е многостранна. Участието в ученически духов оркестър е мощен стимул за музикалното и емоционално-нравственото развитие на подрастващите. То възпитава постоянство, отговорност, дисциплина, усет за работа в екип и осъзнато търсене на художествени ценности.

Съществуването на духов оркестър в ПГМЕЕ е традиция. След запознаването с различните видове медни духови инструменти и овладяването на звукоизвличането от тях, учениците заучават определен репертоар (маршове, възрожденски песни и др.), подходящ за участие в различни мероприятия, празници и фестивали.

Спортни секции:

Волейбол – Марчо Водев

Хандбал – Янко Димитров

%d блогъра харесват това: