Настоящи клубове

Kлубове по интереси за 2022/2023 година

1. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 21  Ръководител: С.К.

2. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 22»  Ръководител: С.К.

3. Клуб «Роботика-ардуино» Ръководител: А.З.

4. Клуб «Лего Роботи» Ръководител: Б.Г.

5. Клуб «3 D сканиране, моделиране и принтиране» Ръководител: Н.Ч.

6. Клуб «Възстановяване на Ретро автомобил» Ръководител: С.Х.

7. Клуб «Геополитика и геостратегия» Ръководител: С.Л.

8. Клуб «Пътят на младия учен в биологията и химията» Ръководител: И.К.

9. Клуб «Физика» Ръководител: А.А.

10. Клуб «Роботика»  Ръководител: К.К.

11. Клуб «Първи стъпки в STEM» С.Т.

12. Клуб «Радио клуб» Ръководител: Д.Ч.

13. Клуб «Уеб програмиране» Ръководител: И.Я.

14. Клуб «Заваряване» Ръководител: Я.С.

15. Клуб «Оркестър духова музика» Ръководител: Я.С.

16. Клуб «Ернст Хекел» Ръководител: Т.А.