Настоящи клубове

Клуб” Художествено слово и театър”

Ръководител:Петя Канева

Дейността на клуба е свързана с усвояването на умения и техники за изразителното четене и възприемане на художествен текст.Учениците се упражняват в различни техники на говорене,дишане,артикулация,правоговор,четене на различни видове текст. Упражняването чрез различни методи цели да подобри литературните компетентности,които са основни за обучението по литература.Недостатъчният брой часове за практически упражнения по български език и литература създава сериозни трудности във възприемането и изучаването на литературните творби.Чрез допълнителните занимания се повишават езиковата култура,комуникативните способности,възпитаване на естетически вкус и отношение към изкуството.

Клуб „Дебати“

Ръководител: Надя Георгиева Николова

За първа година в ПГМЕЕ се създаде клуб „Дебати“, подобно на много други в цялата страна. Основната цел е да се обучат учениците в модерната дисциплина „Дебатиране“, да се явяват на национални състезания, организирани от Асоциацията по дебати и убедително да печелят. Освен насладата от спечеленото всеки участник в клуба ще получи и личната си награда, която не е материално съизмерима, а именно да усъвършенства уменията си за аргументиране в спор по различни лични или обществени теми и чрез силата на словото да бъде винаги победител.


Клуб „Бадминтон“ – Ръководител: Георги Власев

Секция „Тенис на маса“ –  Ръководител: Янко Димитров


 

%d блогъра харесват това: