Благодарствени адреси

Благодарствено писмо от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – факултет по хуманитарни науки

Поздравителен адрес от ДОСТ “Кварц” – България

Благодарствен адрес от МОН и РИО гр.Бургас