Европейска секторна програма “Коменски” на програмата „Учене през целия живот”

Европейска секторна програма “Коменски” на програмата „Учене през целия живот” – Многостранни партньорства

Период на действие 01.08.2012.  –  31.07.2014.

Common  Help  for   European  Environmental   Responsibility  by  Students

                       Обединена  помощ за европейска екологична отговорност от УЧЕНИЦИ

Номер на проекта: LLP – 2012 – COM – MP – 014

БЕНЕФИЦИЕНТ: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника 

Училищен координатор на проекта – Янка Шурелова

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Да  се опише местната, за всяка страна,  екологична обстановка, която ще се предостави на другите участници. Това ще подпомогне екологичните нагласи, както в местната общност, така и във виртуалния Еко-клуб.

Да  се  създаде  Съвет на учениците, който ще бъде отговорен за вземане на решения за дейностите по проекта,  относно екологичните проблеми в партньорските градове, като например:

 • Разделно събиране на отпадъци;
 • Алтернативни източници на енергия;
 • Ежедневни екологични начинания;
 • Екологичен код на поведение.

Да се създадат екологични проекти, като учениците  се възползват от придобитите знания и умения в часовете. Учениците да работят заедно в еко-клуб, който ще се управлява от ученици под ръководството на учителите.

На платформата Moodle ще бъдат на разположение резултатите от работата, дискусионни групи,  проучвания, въпросници,  обмен на отчети, добри практики и др. Всички потребители ще бъдат в състояние да ползват тази информация. Документите, произведени от учениците  и пуснат  в интернет, ще бъдат използвани  за засилване на про-екологично съзнание за местната околна среда.
Ученици и учители, участващи в проекта, като активни и отговорни граждани, ще допринесат, да се подобри качеството на околната среда, в която всички ние живеем.

ДЕЙНОСТИ

 • Eco-Club;
 • Web site на проекта;
 • Регистация на платформата Moodle;
 • Знания за културните аспекти на всяка страна(в резултат на тест);
 • Учениците са запознати с еко политиката  на всяка страна;
 • Конкурс за лого за популяризиране на проекта;
 • Дипляни, плакати, изложба на фотографии, речник, коледни картички и украса, изработени от рециклирани елементи, филм, еко-портфолио;
 • Еко-изложба, която ще представи художествени творби на учениците, изработени от рециклирани материали;
 • Кодекс на екологично поведение;

ПАРТНЬОРИ

 1. КООРДИНАТОР –  ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROFESORA JANUSZA

GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKUР,  POLAND     www.zse.biaman.pl

 1. Berufsbildungszentrum Schleswig-Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig-Flensburg, rechtsfaehige Anstalt des oeffentlichen Rechts, Schleswig,  GERMANY  www.bbzsl.de
 2. Colegiul “Anghel Saligny”,  Rosiori de Vede, ROMANIA
 3. Burç Özgören Fen ve Anadolu Lisesi, Adana, TURKEY       www.burc.k12.tr
 4. Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Vilnius, LITHUANIA     www.vsrc.lt
 5. Den jydske Haandværkerskole, Hadsten, DENMARK            www.hadstents.dk
 6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА, Бургас, България  http://www.pgmee.com

ЗАДАЧИ

Полша – установяване и контрол на контакти на платформата Moodle, координатор;

Германия, Дания – оценка на проекта;

Румъния, Турция – създаване и мониторинг на  уеб сайт на проекта
Литва (Полша) – събиране на документи по проекта и работа по заснетите материали за проекта
България (Полша) – мониторинг на качеството на комуникацията

Крайните продукти  ще помогнат да се промени манталитета на младите хора и оформяне на про-екологични нагласи. Обменът на опит между училищата партньори ще оптимизира работата  въз основа на екологията. Международният характер на този проект  ще подобри езиковите умения и комуникацията на чужди езици. Работата, извършена в рамките на този проект, ще обогатят познанията относно природните богатства на страните, които участват в този проект, както и  ще даде възможност за развитие на ключови социални и граждански компетентности. Участието на учениците  в проекта, ще им позволят да работят в мултикултурна среда и да покажат своята креативност.

МОБИЛНОСТ В ГЕРМАНИЯ – ноември 2012 година (2 ученици + 2 учители)

МОБИЛНОСТ В ДАНИЯ – ноември 2012 година(2 ученици + 2 учители)

МОБИЛНОСТ В ТУРЦИЯ – март 2013 година( 4 ученици +  4 учители)