Европейска секторна програма “Леонардо да Винчи” на програмата „Учене през целия живот”

Европейска секторна програма “Леонардо да Винчи” на програмата „Учене през целия живот” – Многостранни партньорства

Период на действие 01.08.2012.  –  31.07.2014.      

                                                              e-Learning  Applications  in  Vocational  Education 

електронни приложения в професионалното образование

Номер на проекта: LLP – 2012 – LEO – MP – 27

БЕНЕФИЦИЕНТ: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника 

http://www.moodle.ro/elevation/

https://www.facebook.com/elevation.partnership

Училищен координатор на проекта – Янка Шурелова

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Да  предостави възможност на учителите да придобият нови компетенции и да използват нови дидактически методи, чрез прехвърляне на уроците в нова образователна среда с помощта на “електронно обучение “,   което ще допринесе за борбата с отпадането от образование на ученици в областта на ПОО.

Неуспешните уроци, определени в резултат на някои статистически данни и въпросници, да бъдат определени и реализирани на електронната учебна платформа.

Да бъде създаден електронен обучителен портал.  Най-успешните уроци ще бъдат достъпни за учениците във всеки един момент  през цялата година, за да им се даде възможност да се развиват успешно.

Да се развият нови  компетенции и умения на нашите учители, които ще станат електронни преподаватели, благодарение на промените в образователна среда, като се има предвид развитието в областта на информационните и компютърни технологии.

2012 г. е “Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”

ДЕЙНОСТИ:

•        Материали, които трябва да представят  институциите; градовете,  държавите;

•        Уеб страница, която да се състои от три части:

ü           Външна част: Информация за проекта;

ü           Вътрешна част: приложения за управление на проекта, където  могат да се споделят идеи, да се поставят задачи и да се прави оценка на проекта;

ü           Платформа за електронно обучение: За потребители на дидактическите материали;

•        Семинар за учители: E-обучение в професионалното образование и обучение;

•        CD: Ръководство за учители и ученици във формат CD, който ще включва инструкции за учители и ученици;

•        Брошури на  английски език и на националния език на всяка страна;

•        Семинари с цел да се представят резултатите от проекта.

ПАРТНЬОРИ:

1.       КООРДИНАТОР – Asociatia “Amicii Colegiului  Petru Poni” ( The Association “Petru Poni”  College Friends),  Onesti,  ROMANIA –  www.actonesti.ro

2.       İMKB ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ, Konya, TURKEY

www.imkbzubeydehanimkml.com

3.       GAZİ YAKUP SATAR KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ, ESKİŞEHİR, TURKEY

www.gaziyakupsatarkml.meb.k12.tr

4.       Nasrettin Hoca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Konya, TURKEY – www.nasrettineml.k12.tr

5.       David -Roentgen-Schule, Neuwied,  GERMANY – www.drsneuwied.de

6.       IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PÉREZ, Telde, Las Palmas de Grand Canarias, SPAIN

www.iesantoniocabrera.org

7.       Language Link, London, UK – www.languagelink.co.uk

8.       ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА,

http://pgmee.com

ЗАДАЧИ:

  • Представяне на училището и  града и да се изпрати на всички партньори в проекта;
  •           Осъществяване на обучение за електронни приложения – всички професионални училища;
  •           Идентифициране на приликите и разликите между дидактическите методи и стратегии във всички професионални училища;
  •           E-платформа за обучение;
  •           Изпълнение на приложение за е-обучение в професионалното образование;
  •           Изработване на брошура с резултатите на проекта;
  •           Създаване на CD ръководство за учители, който ще включва инструкции за учители за това как да използват системата в своите уроци;
  •           Организиране на среща за представяне на резултатите от проекти;
  •           Организиране на дейности за представяне на партньорите.

БЪЛГАРИЯ  – Брошурите ще бъдат подготвен с участието на всички партньори на английски език и след това отпечатани от партньорите от България, след което всички партньори ще ги публикуват на техните езици.

МОБИЛНОСТИ:  Минимум  24(18учители + 6 ученици)

МОБИЛНОСТ В РУМЪНИЯноември 2012 година (3 учители);

МОБИЛНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯмарт 2013 година (3 учители);

МОБИЛНОСТ В ТУРЦИЯ – май 2013 година (10 учители и 5 ученици);