Проект ‘Успех’

123

Цели на проекта:

(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

КЛУБОВЕ по проект ”УСПЕХ” през учебната 2014/2015 година:

1.      Клуб «Медиатори» – Даниела Русевa

Основна цел на клуба е да се включат повече млади хора, които да осмислят свободното си време и да бъдат мотивирани за по-активно участие в образователно-възпитателния процес.

2.      Клуб «Мех@нIT» – Стоян Димитров

3.      Клуб «Да играем тенис на маса» – Янко Димитров 

В клуба участват 9 ученика, които се запознават с правилата и техниката на игра. Заниманията се провеждат всяка сряда от 17.45 часа във физкултурния салон на училището.

4.      Клуб «Здраве и красота» – Стефка Велкова

Всеки знае, че здравето е най-ценно, но когато човек се чувства добре, често забравя за това. Съвременният начин на живот може да се разглежда като постоянна битка за оцеляване в една далеч не безопасна и здравословна среда.

Често, в стремежа си да изглеждат добре, младите хора се вманиачават, нарушават хранителния си   режим, безразборно следват неправилни диети или още по-лошо – приемат нездравословни и вредни вещества, които водят до необратими отрицателни процеси в организма.

Участниците в клуб «Здраве и красота» ще се запознаят с основните принципи на здравословния начин на живот, ще научат повече за хранителните добавки и злоупотребата със забранени медикаменти, както и за рисковете на неправилното хранене. Естествен извод от обсъжданите по време на заниманията теми е идеята, че е хубаво човек да изглежда добре в очите на другите, но не на всяка цена.

Срещите на клуба са всяка сряда и четвъртък от 14.20 и 13.00 часа в кабинет 9.

5.      Клуб «Туризъм с раница» – Тотка Пенкова 

Цели:  Нашата програма ще ни помогне да открием изкуството и страстта на отдиха и туризма за развиване на по-голяма активност на днешната младеж. Като източник  на информация ще използваме интернет, за да планираме посещенията си  и да прекараме пълноценно времето си сред природата.
В резултат от срещите с природата на нашия край ще бъдат изготвени презентации със снимков материал, илюстриращи видяното и преживяванията на участниците по време на екскурзиите.

6.      Клуб «Енергия на бъдещето» – Албена Колева   

В нашата страна все повече се заговори за намаляване на енергийната консумация и технологии за производство на вятърна, био- , хидро- и геотермална енергия и стимулиране реализирането на нови проекти. Тези проекти не могат да се осъществят без участието на млади и амбициозни хора, обичащи и пазещи природата на своята страна. Идеята на клуба е да предизвика интереса и желанието на младите хора да се занимават с ВЕИ.

ВЕИ– Източниците на възобновяема енергия са естествени явления като слънчевата светлина, вятъра, приливите и отливите, растежа на растенията, както и топлината на земните недра. Те са екологично чиста алтернатива на изкопаемите горива и са естествено възстановяващи се или практически неизтощими. Слънцето е най-мощният източник на енергия. Слънчевата светлина или слънчевата енергия може да се използва за отопление, осветление и  охлаждане на домове и други сгради. Ако искате да разберете как се случва всичко това – станете част от нас. Заниманията се провеждат всяка сряда от 11.30 или 12.15 часа в Ел.практика.

7.  Клуб «Български народни обичаи» – Янка Шурелова

8.  Клуб «Моят роден край в един фоторазказ» – Янка Шурелова

9.  Клуб «Изкуство от хартия и стъкло» – Златина Тренчева-Браткова

В клуба участват ученици от различни класове и специалности. Тук те ще имат възможност  да осъществят своите собствени идеи като творят и  се забавляват. Дейностите на ателието включват моделиране  на различни форми от хартия; изработване на декоративни картички и  сувенири; апликиране  с декупажна хартия; рисуване върху стъкло и керамика; използване на различни видове техники от приложните изкуства.
Целта е учениците да се мотивират и да се развие сръчността, творческото мислене и естетическо чувство към красивото.