Ученически практики

На 18.10.2013г. госпожа Роза Желева-директор на ПГМЕЕ връчи сертификати на учениците, успешно приключили практика в реална работна среда по проект: „Ученически практики“ – по ОП„Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

 

На 18,19, 20.10 2013г. В Бургас се проведоха Дни на професиите, в които взеха участие наши ученици и учители. Проектът „Ученически практики“се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Участници бяха и представители на областна и общинска администрация, работодатели, регионални координатори от РИО, училища. В дневния ред беше залегнало обмяна на опит между училищата, изложение и презентиране на добри практики.