Автотранспортна техника

I.Цел на обучението:
Овладяване на системи от знания и умения за ремонт и експлоатация на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене, ел. инсталация на автомобили и кари.
II.Практическа приложимост:
1.Разчитане на констукторско-технологична документация;
2.Конструиране на машиностроителни изделия;
3.Диагностика и ремонт на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене, ел.инсталация на автомобили и кари;
4.Работа с измервателни апарати и съоръжения, както и със специализирана апаратура за контрол на токсичността на изгорелите газове;
5.Управление на лек автомобил-курсът на обучение е безплатен;
6.Умения за икономическа оценка.
III.Реализация в производството на учениците
Завършилите специалността “Автомобили и кари” могат да работят като:
1.Автомонтьор;
2.Механик;
2.Водач на моторно превозно средство;
3.Чертожник;
5.Конструктор.