Компютърни мрежи

I. Цел на обучението

Овладяване на система от знания и умения за изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

Ученикът получава пълния набор от знания за реализация в динамичния свят на информационните технологии.
II.Практика и приложимост:
1. Изграждане на компютърни мрежи
2. Администриране на компютърни мрежи
3. Създаване и администриране на WEB приложения
4. Асемблиране на компютърни системи.
III. Реализация в производството на учениците:
1. Мрежови администратори
2. Сервизни техници
3. WEB дизайнери