На 10.12.2019г. в ПГМЕЕ се състоя закриваща пресконференция по Проект № 2018-1-BG01-KA102-047490 “Усвояване на ключови компетентности и умения по специалности Промишлена електроника и Електрообзавеждане на производството чрез практика в реална среда – SkillsEquip”. В проекта бяха включени ученици от XI клас /по настоящем XII клас/ – специалности: „Електрообзавеждане на производството“, „Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“, с много добри познания по английски език, добри умения за комуникация и желание за работа в екип. На пресконференцията бяха споделени предизвикателствата, пред които са се изправили учениците и придобитите нови знания и умения. Практиката се осъществи в реални условия, осигурени от португалския партньор и приемащата организация. Работната програма включваше ежедневна практическа заетост във водещи фирми. За две седмици учениците придобиха професионални знания, умения и трудови навици. След приключване на мобилността учениците: надградиха изучения в училище материал; повишиха практическите си умения; повишиха информираността си и интереса; изградиха трудова култура и навици, които ще им помогнат за плавната интеграция на новото работно място; създадоха нови запознанства и контакти. Учениците придобиха опит в комуникацията на английски език, както и това да се научат да бъдат по-открехнати към нови идеи и да са толерантни към различията. Придобитите теоретични знания и практически умения в сферата на електротехниката и електрониката бяха удостоверени с документ EUROPASS и Сертификат за премината професионална практика, които бяха връчени от г-жа Желева, Директор на ПГМЕЕ гр.Бургас.

%d блогъра харесват това: