СЪОБЩЕНИЕ

През  2020/2021 г. ПГМЕЕ стартира нов проект по програма „Еразъм + “/ PROJECT KA229-6412B252 : DIGISTORIES OF GENERATION  “Z” под работното име „ Digistories”.

В тази връзка гимназията отправя покана към  всички свои ученици  и техните семейства да заявят желанието си за участие в този интересен проект, който е свързан с осъществяване на междукултурния диалог и приобщаване към европейските ценности. Участниците ще  подобрят цифровите комуникационни умения , съчетани с  изследователски проучвания, критично мислене, насърчаване на ученето през целия живот.

Първоначалните дейности по набиране и подготовката на старта са както следва:

N ДЕЙНОСТИ СРОК
1 Събиране на заявления за участие 23.09.20
2 Мотивационно писмо и интервю с учениците, заявили желанието си за участие. Ще бъдат поканени всички ученици, които желаят да участват в проекта да попълнят въпросник и да мотивират желанието си и приноса си. 25.09.20
3 Среща с екипа ученици /родители за  подробно представяне на проекта, правата и условия и дейности. 28.09.20 г
4 Подбор на работните екипи, които ще участват в проекта. Директорът назначава екипа ученици в съответствие с разработени критерии/въпросник Някои от критериите са : способност за адаптиране, сериозност и отговорност при изпълнение , добро владеене на английски език, отношение към темите , посочени по-долу и др. допълнителни критерии.  Въпросникът с критериите се разработва от румънския партньор. 30.09.2020

Темите, върху които ще се осъществяват планираните дейности  са :

  1. Околна среда. Локални и глобални екологични проблеми.  Представяне на резултатите от дейността в Испания през месец ноември 2020 г.
  2. Дигитални разкази за моята национална култура;
  3. Разкриване на историческото наследство ;
  4. Аз съм това, което чета;
  5. Умните иновации, моделиращи нашето бъдеще;
  6.  Уважителни взаимоотношения;

Заявленията се подават  по електронен път на координатора г-жа Чавдарова на следния адрес :  stefka_chavdarov@abv.bg

От Ръководството на ПГМЕЕ

Координатор по проекта :  Стефка Чавдарова

Екип по проекта:  Надя Георгиева Николова, инж. Татяна Ботева

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ

Долуподписаният ………………………………………………………………………………………………..

(три имена и клас )

Заявявам желанието си да кандидатствам за участие в проект

„ Digistories” към програма „Еразъм +“ , като се ангажирам да изпълнявам всички изисквани дейности и правила по време на изпълнението му .

Родителите ми/настойникът ми е запознат и съгласен със заявеното от мен желание.

Подписи и /или инициали :  1. Ученик :       …………..

                                                       2. Родител :    …………………..

%d блогъра харесват това: