На  18 октомври всяка година Европа отбелязва Деня за борба с трафика на хора.
В седмицата 19-23.10.2020 година ПГМЕЕ също се включи в превантивно-информационната кампания, инициирана от Випуск 10 клас и Ученическия съвет. С помощта на местната комисия за борба с трафика на хора  на учениците  се предоставиха  материали по темата за съвременното робство. Всеки представител на Ученическия съвет обясни на  съучениците си какво представлява  трафика на хора, какви са основните видове експлоатация и какво могат да направят за да се предпазят от попадане в него. Класните ръководители на випуска пуснаха в часа на класа видеа на тема сексуална и трудова експлоатация, кибертормоз и трафик на деца с цел просия, джебчийство и други нелегални дейности. Във фоайето на ПГМЕЕ бе организирана експозиция на тема “ Младите хора срещу съвременното робство”. Трафикът на хора е престъпление, което отнема достойнството, правата и свободата на човек и го превръща в роб.Затова и  мотото на нашата кампания бе:

Нека бъдем по-информирани, по-внимателни и никога да не позволим да ни превърнат в стока за продан!

%d bloggers like this: