Европейския ден на спорта в училище

“Европейския ден на спорта в училище” е част от кампанията NowWeMove и “Европейска седмица на спорта #BeActive”. Събитията от кампанията NowWeMove са официално подкрепени от Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Община Бургас и РУО-Бургас.

ЕДСУ е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за “принадлежност към училището” на всеки участник. Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност, като включването на младите хора и децата в подобен тип инициативи е от изключително значение за изграждането на здравословни навици.

Тази година “Европейският ден на спорта в училище” се проведе на 24 септември 2021 година (петък), като през тази година допълнителна тема на кампанията е “Активни пространства” и как училищните пространства могат да подтикнат учениците да спортуват повече, като разкрием техните неподозирани възможности.

 За седма поредна година инициативата Европейски ден на спорта в училище се превръща в своеобразен празник за всички от Механото. Във всички физически активности – Асфалтни игри – Морски шах, Придвижи се с подскок  в квадратите/кръговете, Измести кулата в левия квадрат; Щафетни игри – Различни игри със състезателен характер – щафета, изгарянка, смяна на местата, игри с топка и др.; Силови упражнения – Упражнения на лостове, Коремни преси със задържане, Лицеви опори по двойки един срещу друг, Фитнес упражнения и др.;         Упражнения на стълби,  умело демонстрираха тематиката за оползотворяване на наличните и откриване на неподозирани активни пространства в училище. За трета поредна година „Момичетата на Механото“ се организират в този ден и се включват в специално подбрани за тях игри за ловкост и пъргавина, именно те преоткриха значение на стълбищното пространство, като под ръководството на учител по физическо възпитание и спорт демонстрираха своята издръжливост. Както за другите спортни дейности, в които учителите се стараеха да ги организират по класове (за да избегнат контакт между ученици от различни паралелки, предвид масовото участие на учениците от класовете), така и при представителките на нежния пол подбрахме занимания, които да не изискват физически контакт между тях, но това не попречи да реализираме едно от мототата на ЕДСУ – „Спортът създава приятелства“. Игрите изискваха от момичетата да са бързи, да са ловки, да са съобразителни… и те им го дадоха, като гарнираха всичко това и със своя чар. ЕДСУ е първата инициатива през учебната година, в която приобщаваме новопостъпилите гимназистки към „Момичетата на Механото“, а останалите осмокласници – към спортния дух на училището ни и най-вече към позитивното ни и отговорно отношение към физическата активност, физическата култура и спорта като цяло.

И тазгодишния специален европейски ден остави спомена от това как умело можем да съчетаем полезното с приятното, неповторимите емоции, удовлетворението от отдадеността на учениците към спорта и не на последно място гордостта от всеотдайната работа на колегите по физическо възпитание и спорт, без които този празник на спорта нямаше да се случи.