НП „Иновации в действие“ 2022 година – част втора Видин

От осми до десети юни 2022 г. се осъществи втората мобилност по НП „Иновации в действие“ на МОН.

Екип учители от ПГМЕЕ – Бургас, ръководени от директора на гимназията инж. Роза Желева гостува на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Видин. В срещите участваха и училищата партньори от гр. Плевен – ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване и гр. Русе – ПГ по транспорт.

Програмата бе открита в Регионалната библиотека на гр. Видин  „Михалаки Георгиев“с изява на тема: Програми и проекти – двигател към развитие и иновации.

Домакините от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ представиха проектните дейности, по които работят, както и своята последна иновация за въвеждане на комплекс от инструменти за формиране на ключови компетентности у учениците.

В следобедните часове бе организирана опознавателна разходка за гостите на града: Видин – минало и настояще.

Ден втори започна с обиколка на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Водени от заместник директор инж. Д. Цокова, гостите разгледаха кабинетите по икономика,  компютърни науки и електротехника, както и  блока с професионална кухня, хотелска стая и търговска зала, в които се провеждат практически обучения на специалност „Хотелиерство“.

Представен бе иновативен урок „Комуникации и Философия“, проведен с ученици от X клас, специалност „Икономика и мениджмънт“. Te презентираха изработени от тях електронни книги „Моят живот“ и запознаха присъстващите със своите планове за бъдещето и избраната от тях професия, осъществявайки по този начин успешен контакт с аудиторията. Четири отбора работиха по поставен казус и задачи, свързани с обработката на данни, търсене на източници, анализиране и синтезиране на информация.

В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ се състоя кръгла маса „Иновации в училище – предизвикателства и възможности“. С презентация, озаглавена „Приложение на онлайн ресурси в час и обучение от разстояние“ домакините споделиха своя опит в използването на различни онлайн платформи, сайтове и приложения и запознаха гостите с новата иновация. Обсъдена бе важността на уменията за комуникация и ангажирането на учениците в процеса на учене.

В посления ден от програмата в  ПГ „Проф. д-р Асен. Златаров“ бе представен иновативен урок „Ескейп рум“ – химия и английски език на тема „След утрешния ден“. Работейки в групи, учениците имаха за задача, преминавайки през различни предизвикателства и загадки, отговаряйки на въпроси, свързани със Земята и екологията, да „избягат“ от стаята, за да спасят Земята. Нестандартната форма на работа провокира учениците към активност, демонстрирайки отговорност към природата.

Програмата приключи със споделяне на впечатления относно мобилността и добрите практики на училищата партньори. На финала директорът на ПГ „Проф. д-р Асен. Златаров“  инж. Насенка Димитрова изрази своите оптимистични очаквания за продължението на иновацията.

ЕЛЕКТРОНЕН ФОТОАЛБУМ