За втора поредна година в ПГМЕЕ се осъществи проект в подкрепа на дуалното обучение за специалност Автомобилна мехатроника. Той се състоя  през  втория срок на учебната 2021/2022 в 10 д клас под формата на допълнителни часове по чужд език по професията – немски език и бяха ръководени  от учителите Радостина Славова и Надя Георгиева. Учениците се обучаваха на  две групи, усвоявайки основна техническа терминология от областите Електротехника, Мехатроника, Електромобилност, Машиностроене и Автомобилостроене.

Заключителната част на проекта се проведе на 28.06.2022г. под формата на състезание между сформираните три отбора от класа. Всеки от тях трябваше да отговаря на въпроси от сферите на Електротехниката, Електромобилността и Автомобилостроенето. След  оспорваната надпревара в трите кръга учениците имаха възможност да обърнат резултата в своя полза, отговаряйки на бонус въпроси, свързани със същността на професията  специалист по Автомобилна мехатроника. Това определи крайния победител – отбор „Автомеханици“.

Така успешният финал постави началото на по-нататъшната  професионална реализация на 10 д клас, чийто фокус ще бъде през следващите две години от обучението им.