Механото и Земята

В навечерието на 98-та годишнина на ПГМЕЕ, обединението по природни науки реши да отбележи празника с иновативен урок на тема “Механото и Земята”, обвързващ природните науки и честването на Световния ден на Земята с годишнината на гимназията. Урокът се проведе на 27.04.23г. с учениците VIII А клас. Основната тема  на урока бе възникването и процесите в живота на планетата.

Началото бе представено от водещите на урока-ученици от VIII -ми и IX -ти клас, които дадоха старта на подготвено видео от ученици от X -ти клас, което засегна голям дял от физиката-астрономията, разказващо повече за възникването на Вселената, галактиките, Млечният път, Слънчевата система и Земята. Учениците имаха възможността да наблюдават раждането на живота и да откроят основните моменти, касаещи материята и протичащите процеси преди милиарди години.

Във втората част на представянето бе засегнат предмета химия, като се разгледаха особеностите в химичния състав на земната атмосфера и литосфера и изграждащите ги елементи, даващи началото на първите най-просто устроени молекули и химични съединения. За онагледяването на тези процеси ученик от VIII -ми клас демонстрира ефектния опит “Гейзер”, представящ връзката на простите молекули със зараждащия се живот на планетата.

В следващата трета част на урока бе разгледана еволюцията, като част от биологията. В тази връзка ученик от X -ти клас се превъплъти в ролята на Чарлз Дарвин, демонстрирайки закономерностите в развитието на живота и откритията, направени от биологията и разглеждайки приликите и разликите в анатомията на човека и човекоподобните маймуни.

В хода на представянето бе засегната и еволюцията на съвременния човек в лицето на учениците от ПГМЕЕ с отличните им постижения и прогрес в областите на компютърните мрежи, заваряването, роботиката и др. Водещите проведоха беседа с аудиторията и гостите, в която учениците изложиха своите тези за запазване продължаването и развитието на живота.

За финал на урокът бе проведена викторина с въпроси и състезателен характер, обвързващи любопитни факти за планетата Земя, в която както ученици, така и присъстващите гости взеха участие, а победителите получиха сладки награди.