“Панорама на средното образование“

На 10 и 11 май 2023 в Бургаския свободен университет се проведе “Панорама на средното образование“. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника гр.Бургас участва във форума за поредна година. Целта е да се информират кандидат-гимназистите и техните родители за специалностите, по които се извършва обучение в средните училища в област Бургас. „Механото“ ще обучава от 2023/2024 учебна година ученици по нова специалност: „Охранителна техника и системи за сигурност“. Чрез проекти, изделия от практическото обучение, действащи макети и демонстрации бяха представени специалностите, по които ще се извършва прием в осми клас в ПГМЕЕ. Ученици от гимназията с охота споделяха с посетителите впечатления от извънкласни дейности, състезания, новостите в професионалното обучение, както и за нуждите на бизнеса в региона.