„Механиката в ежедневието”

На 26.06.2023г. се проведе бинарен иновативен урок „Механиката в ежедневието” с учениците от 9 б клас, специалност „Мехатроника”.

Подготовката и реализацията му се осъществи под ръководството на г-жа Зл. Панайотова и инж. М. Даскалова. Гост на урока бе ЗДУД Надя Николова. Занятието започна с любопитни факти от живота на видни учени в областта на механиката. Учениците с интерес посочваха, къде се прилагат техните открития в наши дни. Чрез ролева игра „Firma Traumhaus ”, показаха знания и умения както по немски език, така и по техническа механика. Урокът приключи с Quiz въпроси, а проведената на финала анкета показва, че учениците са удовлетворени от нестандартният начин на протичане на учебния процес.