НП „Иновации в действие“ 2023г. – гр. Свищов

От 19.06.23г. до 21.06.23г. екип учители от ПГМЕЕ, ръководени от директора на гимназията
инж. Роза Желева гостува на Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ в гр.
Свищов. В мобилността участваха и представители на Професионална гимназия по транспорт –
гр.Русе и Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Богоров“ – гр.Пловдив.
В първия ден директорът на гимназията – домакин – инж. Веска Николова ни представи
училището, запозна ни с иновациите и проектите, по които колегите работят, посетихме
изградения към гимназията СТЕМ център и различни учебни кабинети с практическа
насоченост. Бяха дискутирани въпроси, свързани с иновациите и новите технологии в учебния
процес. Споделени бяха не само успехите, но и трудностите, които преподавателите са
срещнали, както и успешните решения за тяхното преодоляване.
В следобедните часове бе организирано посещение на Къща музей „Алеко Константинов“ и
разходка в парк „Калето“. В неформална обстановка преподавателите обмениха опит и добри
педагогически практики, създавайки нови, ценни работни контакти.
Ден втори започна с наблюдение на иновативен урок, който обединява теория, практика по
професията и икономика. Разделени в три отбора ученици презентираха кетъринг изделие от
своята фирма, изчислиха неговата единична цена и накрая всички имахме възможност да се
насладим на вкуса от техния труд.
Денят продължи с разходка по улиците на град Свищов, посетихме Старинен римски град Нове,
Пясъчния часовник, Светиниколско училище и Катедрален храм „Света Троица“. От особенно
значение бяха забележителните познания и сладкодумието на нашия гид – г-н Пети Доневски,
който ни запозна с интересни факти, свързани с историята на града.
Сърдечни благодарности към домакините и директора на гимназията инж. Веска Николова за
топлото посрещане и създадената отлична организация, която позволи да се изпълни
основната цел на програмата – осъществяване на полезни работни контакти и споделяне на
добри практики между училища, за които основен приоритет е иновативното образование!